Tunnels en ondergrondse structuren zijn een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. Aan het zicht ontzien, maar met een aanzienlijke impact op het beter benutten van de ruimte, een aantrekkelijkere bovengrondse omgeving en het verhogen van de levenskwaliteit in steden. Royal HaskoningDHV heeft zeer ruime ervaring in het bieden van ondersteuning tijdens de planningsfase, de daadwerkelijke levering en het onderhoud van tunnels en ondergrondse infrastructuur. Door een integrale aanpak zijn we in staat om duurzame, efficiënte en veilige structuren te ontwikkelen.

Royal HaskoningDHV is onderdeel van de joint venture Tunnel Engineering Consultants (TEC) en het Nederlands Centrum voor Ondergrondse Bouw.

 

Whitepaper download

Op weg naar een energieneutrale tunnel

Bij de klimaattop van Parijs in 2015 hebben deelnemende landen de ambitie uitgesproken om de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken, liefst zelfs tot onder de anderhalve graad. Om dit te bereiken zal ook onze verkeersinfrastructuur duurzamer moeten worden, door vermindering van energieverbruik en het gebruik van duurzame energiebronnen. Met de Eerste Heinenoordtunnel als casus is nu onderzocht wat de effecten zijn van het toepassen van transparante PV-panelen in daglichtroosters. Het kan tot 80% besparing op de verlichting in de ingangszone en tot 20% op de totale energiebesparing opleveren.

Lees de whitepaper