De mondiale vraag naar olie en gas blijft groeien, terwijl de conventioneel winbare voorraden blijven afnemen. De ontwikkelde economieën gaan steeds efficiënter met energie om, maar daar staat een enorme stijging van de vraag tegenover vanuit nieuwe industrielanden als China en India.

Royal HaskoningDHV heeft uitgebreide ervaring en expertise opgebouwd in de olie- en gassector, zodat we onze opdrachtgevers kunnen ondersteunen met nieuwe technieken in complexe omgevingen.

Met onze sterke gerichtheid op maatschappelijke en ecologisch verantwoorde productie leveren we rendabele en duurzame oplossingen in antwoord op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. Zo combineren we de gezamenlijke belangen van industrie en samenleving.

Onze aanpak

Royal HaskoningDHV heeft een lange staat van dienst in de olie- en gassector. We werken nauw samen met onze opdrachtgevers aan innovatieve ontwikkelingen voor schaliegaswinning, CO2-afvang en -opslag, waterinjectering, opsporing van Arctische reserves, CO2-neutrale oplossingen, energiezuinige installaties en biobrandstoffen.

We ondersteunen oliemaatschappijen, joint-ventureprojecten, onderaannemers en dienstverleners. Onze klantspecifieke advies- en ingenieursdiensten dragen concreet bij aan de planning, ontwerp, implementatie, operationalisering en exploitatie van diverse investeringsprojecten en aan oplossingen voor vervuilde bodem.

Maatschappelijk draagvlak is van cruciaal belang voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Royal HaskoningDHV hanteert een brede aanpak, rekening houdend met alle wettelijke vereisten, en staat voor effectieve communicatie met alle belanghebbenden.

Onze oplossingen

Royal HaskoningDHV heeft een reputatie opgebouwd als leverancier van praktische, geïntegreerde en haalbare oplossingen voor winning, productie, transport, opslag en distributie van olie en gas. In ons ruim 130-jarige bestaan hebben we een schat aan kennis en ervaring opgedaan met de levering van advies- en ingenieursdiensten.

Opdrachtgevers en dienstenaanbod

Onze opdrachtgevers zijn niet alleen grote internationale olie- en gasconcerns en energiebedrijven, maar ook nationale overheden, donororganisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO's).

Onze olie- en gasdienstverlening omvat opsporing en winning, raffinaderijen, retail en petrochemie, evenals tank- en LNG-terminals en havens en installaties. We bieden daarnaast unieke ervaring in veiligheid en milieubeheer, en in proces- en projecttechniek.