Royal HaskoningDHV houdt zich al sinds 1960 bezig met kernenergie. We werken nauw samen met onze opdrachtgevers aan oplossingen waarin economische, ecologische en wettelijke aspecten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Wij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van kerncentrales. We ontwikkelden vergunningsrichtlijnen, adviseerden over uraniumwinning, maakten een herontwerp voor het koelwatersysteem van een Nederlandse kerncentrale, ontwierpen verrijkingsinstallaties en reactorhouders, en we leverden projectmanagementservices voor de verbetering van documentbewakingssystemen. We deden locatiestudies en milieuonderzoeken voor de nieuwe generatie elektriciteits- en drinkwaterproductie-installaties, gaven advies over drainage en kustinrichting, evalueerden bestaande MER’s en boden begeleiding bij planaanvragen.

Onze ervaring concentreert zich rond diensten op het raakvlak tussen het primaire systeem en de omgeving, zoals:
  • Ontwerp en engineering van installaties voor civils structural and M&E systems
  • Advies, ontwerp en engineering voor veiligheid rond natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, etc.)
  • Advies, ontwerp en engineering voor veiligheidsaspecten rond menselijke activiteiten (explosies, externe risicofactoren, etc.)
  • Ontwerp en engineering van koel(water)systemen
  • Milieuadvies (milieueffectrapportages) en wetgeving
  • Advies voor industriële veiligheid (technisch, procedureel, beheer)
  • Advies, ontwerp en engineering voor mijnbouw