Als onafhankelijk, internationaal expert in R&D-faciliteiten kan Royal HaskoningDHV u strategisch, tactisch én operationeel ondersteunen in het ontwikkelen en optimaliseren van uw onderzoeks- en productiecentra.

In een wereldmarkt waar dynamiek en concurrentie groot is, vormt innovatievermogen de kritische succesfactor. Voor uw organisatie betekent dit een constante queste naar beter, sneller en efficiënter. Uw onderzoeks- en productiecentra leveren een belangrijke bijdrage aan deze zoektocht. Vastgoed dat weliswaar niet tot uw core-business behoort, maar wél een sleutelrol speelt in het bestaansrecht van uw onderneming. Door slimmer om te gaan met deze succesbepalende faciliteiten valt er een wereld voor u te winnen.  

Innovatie & Werkomgeving 

In Research & Development staat de techniek centraal, maar maken mensen het verschil. Uw R&D-medewerkers vormen de drijvende kracht achter product- en procesinnovatie. Hoe beter deze talenten worden gefaciliteerd, hoe krachtiger de uitkomsten. Een inspirerende werkomgeving heeft een bewezen positieve impact op samenwerking, creativiteit en kennisuitwisseling. En daarmee op het behouden en aantrekken van high potentials en het verkrijgen van een koppositie in de ‘war for talent’. Hoogwaardige gebouwprestaties en innoverend vermogen gaan hand in hand, een vitaliteit die voortkomt uit slim ontworpen en consistent gemonitorde faciliteiten.  

Flexibiliteit & Time-to-market

De snelle internationale ontwikkelingen vragen om flexibilisering op alle fronten. Daarbij draait het niet langer om de sterkste of grootste onderneming, maar om die partij die het beste reageert op veranderingen. Ook uw onderzoeks- en productiefaciliteiten zijn te flexibiliseren. Bij nieuwbouw of renovatie kunt u de ruimtes zo inrichten dat er multifunctionele en/of volumevariabele faciliteiten ontstaan. Zo kunt u adequater en slimmer inspelen op de dynamiek van een wereldmarkt die een steeds snellere time-to-market vereist.  

Veiligheid & Continuïteit

Naast innovatie speelt ook kwaliteitsbewaking een belangrijke rol in een globaliserende markt met steeds ingewikkelder waardeketens. Of het nu medicijnen, voedsel, elektronica of zonnepanelen betreft, de reis van grondstof tot eindproduct is complex en diffuus. Gaat er iets mis, dan zijn het de merken in de frontlinie die het vertrouwen van de eindgebruikers verliezen. De kwaliteit van uw aanbod is afhankelijk van de prestaties van uw testlaboratoria en productiefaciliteiten. Investeren in techniek, capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid waarborgt dan ook de soliditeit en continuïteit van uw onderneming.  

Innovatie & Proces

Investeren in nieuwbouw of renovatie vraagt om een gedegen afweging tussen kosten en opbrengsten. Door slim te financieren, contracteren en organiseren, wordt de business case interessanter. Een innovatieve mix van kostenbeheersing, risicospreiding en integratie van verantwoordelijkheden levert u een R&D omgeving met hogere prestaties en een betere balans op risico’s. 

Expertise & Ontzorging

Met hoogwaardige onderzoeks- en productiefaciliteiten maakt u het verschil tussen een inwisselbaar en onderscheidend aanbod. Deze gebouwen beïnvloeden uw innovatiekracht en daarmee uw concurrerend vermogen. Royal HaskoningDHV kan u conceptueel, technisch en organisatorisch ontlasten in de (her)ontwikkeling en optimalisatie van uw faciliteiten, zodat uw aandacht en energie gericht blijft op uw core-business. Om flexibiliteit en een snelle time-to-market optimaal te kunnen borgen, werken wij vanuit onze jarenlange ervaring in R&D met standaarden om snel concepten neer te kunnen zetten. In combinatie met ons maatwerk levert dit optimale oplossingen voor uw organisatie. Met onze diepgaande expertise en uitgebreide internationale ervaring ondersteunen we u graag bij de realisatie van toekomstbestendige voorzieningen die uw innovatievermogen en concurrentiekracht duurzaam vitaliseren.