De maritieme industrie heeft internationaal een belangrijk aandeel in economisch succes. Royal HaskoningDHV zet zijn hoogwaardige kennis van maritieme structuren en omgevingen in.

Meer informatie kunt u vinden op onze global site (Engels).