Werken aan het milieu en onze toekomst

Landelijke gebieden staan onder ongekend zware druk als gevolg van stadsuitbreidingen, intensieve landbouw, verrommeling, vervuiling en andere bedreigingen. Daarmee roepen we risico's over onszelf af.
Onze kwaliteit van leven is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze landelijke gebieden. Ze leveren voedsel, water en schone lucht, zodat onze samenleving kan functioneren. We gebruiken deze gebieden voor recreatie, als buffer bij overstromingen en als bron van energie.

Inzicht in deze complexe samenhang, doordacht beheer van natuurlijke hulpbronnen en oog voor ecologie vormen de basis van succesvolle gebiedsontwikkeling. Daarmee verhogen we de kwaliteit van ons leven.

Ruimtelijke inrichting

Samenwerking, communicatie, kennis en inzicht blijven de sleutelwoorden voor succesvol plannen.

Ook duurzame ontwikkeling staat steeds hoger op de publieke agenda, een direct gevolg van ingrijpende beleidswijzingen, de publieke opinie en ecologische noodzaak. De uitdaging is om vooruitgang mogelijk te maken, zonder de ecologische grenzen van onze planeet te overschrijden.

Die balans is haalbaar. Het vergt echter een integrale visie en een breed gedeeld streven naar vernieuwing en maatschappelijke vooruitgang. En het vereist een helder besef van de omvang van de vraagstukken en samenwerking met de diverse stakeholders binnen de gemeenschap.