Door bundeling van onze expertise van afvalstromen, technische innovatiekracht en milieukennis leveren we praktische, grensverleggende oplossingen.

Onze afval- en energie-expertise sectoren:
 • Geïntegreerde afvalverwerking (Integrated Waste Management [IWM])
 • Energie uit afval (Energy from Waste [EfW])
 • Anaerobe vergisting (Anaerobic Digestion [AD])
 • Biomethaan & Biogas
 • Grondstoffenterugwinning (Material Recovery Facilities [MRF])
 • Biomechanische behandeling (Mechanical Biological Treatment [MBT])
 • Thermische afvalbehandeling (Advance Thermal Treatment [ATT])
 • Brandstof uit afval (Refuse Derived Fuels [RDF])
 • Duurzame stortplaatsen & stortplaatsgas
 • Natuurlijke en industriële compostering (Composting & In-Vessel Composting [IVC])
 • Beheer van brandstoffen, grondstoffen

Warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming (Combined Heat & Power [CHP] and District Heating [DH]). Onze specialisten zijn betrokken in elke fase van de projectcyclus: van conceptontwikkeling tot en met uitvoering, en van haalbaarheidsonderzoek tot en met Financial Close.

Onze specialistische dienstverlening omvat:

Haalbaarheidsonderzoek en conceptontwikkeling

Strategisch advies, afvalanalyse, locatiekeuze en -evaluatie, businesscase ontwikkeling, schetsontwerp, participatie van stakeholders, technische en commerciële haalbaarheid.

Planning, vergunningen en instemming

Milieueffectrapportages, optie-evaluaties, vervuilingspreventie, stakeholderoverleg, planaanvragen, architecturale invulling en landschappelijk ontwerp.

Wet- en regelgeving

Wettelijke verplichtingen, getuigen-deskundigen, afvalstoffenclassificering, training, grondvervuiling en mediation, afvalstoffenclassificeringsoplossingen, due diligence.

Vervoersplanning

Logistieke bereikbaarheid, getuigen-deskundigen, verkeersbeheer, effect beoordeling en -mitigatie, planaanvragen, snelwegontwerp, kwijtingsvoorwaarden, logistiek.

Duurzaamheid

CO2-reductie, lifecycle-analyse, geïntegreerde duurzame technologieën, BREEAM, CEEQUAL, stakeholdermanagement, innovatieve methoden om voedingsgrondstoffen terug te winnen  op basis van Cradle to Cradle®, integrale effect beoordelingen,  strategische kans- en risicoanalyse.

Technisch advies en due diligence

Procesevaluatie en -selectie, technische due diligence, onafhankelijke certificering, procestechniek, commerciële haalbaarheid, integratie gebouwen en bedrijfsmiddelen, getuigen-deskundigen.

Procestechniek

Due diligence, interface management, civiele, bouwkundige, mechanische en elektrische werken, procestechniek, massabalans, instrumentatie, getuigen-deskundigen, proceskeuze.

Aanbesteding

Contractmanagement, projectmanagement, HSE & CDM compliance, kostenbeheersing, design-interface en beheer, sitebeheer en inspectie, projectadministratie, claimbeoordeling en mitigatie-advies.

Contractmanagement

Contractmanagement, projectmanagement, HSE & CDM compliance, kostenbeheersing, design-interface en beheer, sitebeheer en inspectie, projectadministratie, claimbeoordeling en mitigatie-advies.

Engineering en ontwerp

Civiele en bouwkundige techniek, geotechniek, architectuurontwerp, integratie gebouwen en bedrijfsmiddelen, installatietechniek, procestechniek, facilitaire diensten, offertebegeleiding, detailengineering, 3D-visualisatie.

Global Waste and Resource Recovery Overview (PDF)