De impact van de gebouwde omgeving gaat verder dan puur functionaliteit en raakt ook aan de kwaliteit van leven. Een goed gebouwd ziekenhuis kan herstelbevorderend werken, een slim ontworpen school kan de leerprestaties verhogen en doordacht ingerichte kantoren dragen bij aan betere communicatie en innovatie.  Door de covid-pandemie zal het toekomstig gebruik van gebouwen anders zijn dan voorheen.

Recente innovaties komen het best tot hun recht in nieuwe gebouwen, en de voordelen ervan zijn meetbaar. Maar hoe zit het met bestaande gebouwen? Renovatie, herinrichting of verbouwing van bestaande panden brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. En duurzame oplossingen vereisen slim denken.

Royal HaskoningDHV hecht grote waarde aan ons gebouwde erfgoed en wij zijn zeer succesvol gebleken in het schenken van een tweede leven aan oude gebouwen. Dat we tevens acteren in de frontlinies van nieuwbouwinnovatie biedt extra voordelen: de kennis en ervaring die we daar opdoen kunnen we direct toepassen in duurzame, toekomstvaste voorzieningen binnen ons hele bouwprogramma.