We staan in Nederland voor een belangrijke opgave om de kwaliteit van de leefomgeving aan de eisen van klimaat, verkeer en maatschappelijke ontwikkelingen te laten voldoen. Het realiseren van projecten in deze leefomgeving wordt steeds complexer, door veranderende wet- en regelgeving en toenemende eisen aan de leefbaarheid en indeling van een gebied. Deze opgave vraagt om een aanpak waarbij publieke en private partijen en de maatschappij op elkaar ingespeeld zijn en goed samenwerken.

Onze oplossing

Wij hebben de ambitie voor u een belangrijke partner te zijn, die samenwerking vormgeeft door een combinatie van heldere communicatie met een sterke inhoudelijke aanpak. Ons werk moet in uw organisatie landen en draagvlak krijgen. Wij hechten veel belang aan het aansluiten op interne procedures, het creëren van betrokkenheid en het bekend zijn met de projectomgeving. Wij organiseren het proces, geven financieringsmogelijkheden aan en ontwerpen op basis van functionele eisen. Voor veel opdrachtgevers uit de publieke en private sector reden om hun projecten aan ons toe te vertrouwen.

Omdat het ook ónze leefomgeving is

De meeste opgaven vragen een multidisciplinaire aanpak. Integraliteit is meer dan disciplines bij elkaar optellen. We werken en wonen in uw omgeving en kennen het belang van uw project. Daarom voelen we ons bijzonder verantwoordelijk en zijn we zeer gedreven om ook een bijzondere prestatie te leveren. Omdat er ook iets bijzonders nodig is.

Het resultaat

Wij houden ons graag bezig met de publieke ruimte, waarin we bijvoorbeeld verkeerssituaties optimaliseren, groenvoorzieningen inbrengen en stedelijke en regionale gebieden duurzaam (her)ontwikkelen. Wij kijken namelijk niet alleen naar het oplossen van het probleem, maar richten onze plannen in naar de toekomstige ontwikkelingen van de stad. De vele best practises, partnerships en innovaties van Royal HaskoningDHV, op regionaal, nationaal en internationaal vlak, kunnen waardevol zijn voor uw project.