Ontwikkeling van centra in (binnen)steden waar ruimte is ingericht voor winkels, entertainment, sport en cultuur, is een complexe aangelegenheid. Elk project is maatwerk, toegesneden op de voorwaarden, eisen en ambities van de opdrachtgever en zijn stakeholders. En vraagt om duurzame en levensvatbare oplossingen, die tot ver in de toekomst mee kunnen.

Royal HaskoningDHV is een ervaren partner voor de ontwikkeling van winkel-, sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen in stadsomgevingen. We zijn gespecialiseerd in conceptontwikkeling. In dat kader doen we haalbaarheidsstudies van locaties, markt- en concurrentieonderzoek en analyses van trends in consumentengedrag, gebouwen en vormgeving. Al die informatie vormt de input voor een helder fysiek en functioneel concept. We bereiken voor u als opdrachtgever het optimale effect, als we vanaf dag 1 in een breed team met stakeholders en experts bij het project betrokken zijn. Zo kunnen we de verschillende aspecten en ambities in een vroeg stadium inventariseren en inpassen.

Het fysieke en functionele concept vormt de basis voor verdere ontwikkeling. We leveren u een hoogwaardig ruimtelijk en technisch ontwerp, een functioneel plan en een businessplan.

We bieden ook praktische ondersteuning in de vorm van procesmanagement. We kennen de ins en outs van alle procedures en de communicatie met stakeholders, of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie of herbestemming van bestaande complexen.

We kijken niet alleen naar uw wensen en ambities, maar ook naar die van uw stakeholders, zoals bewoners en bezoekers. We volgen daarbij de trends in consumentengedrag op de voet. Consumenten verwachten comfort en gemak, hoge kwaliteit en innovatieve diensten. De markt vraagt om een concept dat bedrijfseconomisch haalbaar is. Royal HaskoningDHV verenigt uw ambities in een concreet, realistisch en duurzaam concept. We doen dat met gebruikmaking van onze internationale marktkennis, ons 6500-koppige team van wereldwijd samenwerkende specialisten, een heldere, onderbouwde visie en een onmisbare dosis creativiteit.