De realiteit van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door snelle economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het vereist veel aanpassingsvermogen om deze transitie te doorstaan. Solide bedrijven verstevigen hun concurrentiepositie door innovatiever, effectiever en efficiënter te ondernemen. De huisvestingsstrategie vormt daarin een belangrijk instrument. Immers, uw huisvesting heeft grote invloed op uw primaire proces, zowel in termen van kosten, productiviteit, flexibiliteit als imago. Een proactieve regie over uw vastgoed is daarom een bewijs van goed ondernemerschap in turbulente tijden.

Tijdperk van de kenniswerker

Gezien deze ontwikkelingen zijn het vooral talentvolle kenniswerkers die het verschil maken. Hun productiviteit wordt belangrijk beïnvloed door een inspirerende en gezonde werkomgeving. Ziekteverzuim bijvoorbeeld wordt mede bepaald door de fysiologische en psychologische omgevingsfactoren. Hoe beter die werkomgeving aansluit op de wensen en eisen van kenniswerkers, hoe groter de bijdrage aan uw primaire proces. Kantoren met een aantrekkelijk werkklimaat bieden daarbij niet alleen een hogere productiewaarde, maar ook een hogere vastgoedwaarde.

Toekomstvaste strategie

Huisvestingsconcepten veranderen snel onder invloed van diverse factoren. Denk aan toenemende concurrentie, de opmars van tijd- en plaats-onafhankelijk werken, duurzaamheidseisen, veranderingen in mobiliteit en arbeidspotentieel en tal van innovaties. Nieuwe technieken maken het mogelijk om gebouwen en gebouw-gebonden installaties kosteneffectiever, flexibeler en duurzamer in te zetten. De kunst is om keuzes te maken die toekomstbestendig zijn. Dat geldt zowel voor uw nieuw te ontwikkelen vastgoed als voor uw bestaande huisvesting.

Langetermijn waarde creatie

Blijvende marktwaarde ontstaat als uw kantoorgebouw een hoge eindgebruikerswaarde weet te verenigen met adaptief vermogen en duurzaamheid. Royal HaskoningDHV is internationaal actief om kantoren te helpen realiseren die zowel inspirerend, gezond en flexibel als duurzaam en rendabel zijn. Dat vereist een niet-traditionele vastgoedbenadering, waarbij stakeholders en ketenpartners vroegtijdig worden gekoppeld en de levenscyclus van gebouwen en installaties wordt ingecalculeerd. Zo ontstaat lange termijnwaarde voor gebruiker, eigenaar en maatschappij.

Kwaliteit van keuzes

Toekomstbestendige huisvesting levert u een groot concurrentievoordeel op. Royal HaskoningDHV kan u helpen de juiste strategische keuzes te maken en deze keuzes goed uit te laten voeren. Zowel op gebouwniveau als op het niveau van uw vastgoedportefeuille. Immers, iedere vastgoedbeslissing laat diepe sporen na. Zo kan een ontwerpbeslissing over verlichting tot diep in de exploitatiefase de arbeidsproductiviteit beïnvloeden. Wij maken uw kansen, risico's en kosten zichtbaar in alle levensfasen van uw vastgoed. Met een speciaal oog voor de effecten op eindgebruikers gedurende de hele levenscyclus van objecten en techniek.

Decision Intelligence

Effectief sturen op de prijs-prestatieverhouding van uw huisvesting wordt mogelijk met de juiste 'intelligence'. Royal HaskoningDHV beschikt over een brede expertise, internationale ervaring en een hoogwaardig instrumentarium. Als strategisch partner met implementatiekracht combineren we diepgaande technische kennis met innovatieve procesmethodieken. Van een effectieve stakeholdersaanpak (Virtual Design & Construct) bij ontwerpprocessen tot een circulaire beheeraanpak (Asset Management) van uw complete vastgoedportefeuille. Dit levert u grote winst op in tijd, kwaliteit, prestaties en opbrengsten.

Als onafhankelijk expert op het raakvlak van organisatie, huisvesting en vastgoed kan Royal HaskoningDHV u strategisch, tactisch én operationeel ondersteunen in het optimaliseren van uw huisvesting.