Overheden, bedrijven en andere organisaties zijn zich steeds meer bewust van het potentieel van biomassa. Ze verkopen het of gaan het zelf gebruiken, al naar gelang zijn waarde in de waardeketen van de biobased economy. Zo hebben EU-inspanningen voor grootschalige biomassa-initiatieven, zoals het bijstoken van biomassa in kolencentrales of omzetting van biomassa in vloeibare transportbrandstoffen, geleid tot lokale tekorten aan biomassa. En daarmee tot nieuwe geopolitieke ontwikkelingen. Europa importeert nu al grote hoeveelheden biomassa uit Canada, de VS, Brazilië en Zuidoost-Azië. Dit ter vervanging van fossiele brandstoffen die lokaal worden gewonnen (aardgas) of uit het Midden-Oosten komen (olie en aardgas).

Tegelijk zien we dat er lokaal kleine centrales worden gebouwd op basis van technologieën als vergisting, vergassing of pyrolyse. Zij maken gebruik van biomassa uit lokale afvalbronnen, zoals hout, gras en voedselresten.

De grootste uitdaging op dit moment is de snel groeiende vraag naar bio-energie in balans te brengen met de snel toenemende productiecapaciteit van biomassa. Dit alles tegen een concurrerende prijs en rekening houdend met logistieke, ecologische en maatschappelijke eisen.

In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers leveren wij op grote én kleine schaal maatwerkoplossingen. Onze diensten omvatten het hele projectspectrum: beleidsvorming, analyse van de biomassasamenstelling, haalbaarheid, vergunningen, milieu-impact, ontwerp, technische realisatie, aanbesteding, asset management, risicomanagement, financiën (business cases), modellering, data- en informatiemanagement, logistiek, projectbeheer, due diligence en planvorming in alle projectfases.