Water Challenge | Royal HaskoningDHV
De urgentie van waterproblemen neemt toe. Bijna één miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot veilig drinkwater en 2,6 miljard mensen missen sanitaire basisvoorzieningen zoals een toilet of latrine. Zware regenval, stijging van de zeespiegel, klimaatveranderingen en zwak watermanagement verhogen het risico op rampen. Zorgvuldig beheer van waterbronnen is dan ook noodzakelijk om de groeiende (stedelijke) bevolking te voorzien van schoon water, toenemende economische activiteiten mogelijk te maken en onze ecosystemen in stand te houden. We richten ons op innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor de levering van schoon water of een veilige en economisch verantwoorde afvalwaterzuivering. Op die manier kan het water weer terug de watercyclus in en de maatschappij te beschermen tegen overstromingen en droogte. Wij gaan voor veilig en schoon water voor iedereen: niet te veel en niet te weinig.