Miljoenen mensen begeven zich dagelijks in het verkeer. Bijvoorbeeld per fiets, auto of openbaar vervoer. Hoe de reis verloopt, verschilt per land en stad. Overal waar de welvaart groeit, neemt de mobiliteit toe. Wanneer de verkeersdruk toeneemt, leidt dit tot de files, ongelukken, vervuiling en andere ongemakken. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van steden, de veiligheid op straat en de leefbaarheid van de omgeving. Zo kan het oplossen van files ten koste gaan van de leefomgeving, terwijl het verhogen van de veiligheid de doorstroming belemmert. Prioriteiten verschillen per omgeving, afhankelijk van de economische ontwikkeling. 

Complex verkeersdomein

In dit complexe verkeersdomein voelt Royal HaskoningDHV zich thuis. Wereldwijd ondersteunen we onze publieke en private opdrachtgevers in het slimmer en duurzamer organiseren van mobiliteit door ontwerp en toepassen van onze verkeersmodellen. Ook door gedragsbeïnvloeding verbeteren we de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor mobiliteiten zoals voetgangers, fiets en auto.
 

Innovatieve oplossingen

De tijd staat niet stil en we zijn dan ook nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld (semi) zelfrijdende auto’s, Smart Mobility Solutions, openbaar vervoer, fiets-oplossingen en verkeersveiligheid. Overal waar we actief zijn, ontwikkelen we innovatieve verkeersoplossingen die bijdragen aan de juiste balans tussen een bereikbare en leefbare stad.