Het mobiliteitssysteem van de toekomst is een balans tussen maatschappelijke ambities rond bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid, de wensen van gebruikers en de betaalbaarheid van het geheel. Mobility as a Service, kortweg MaaS, is daarvoor een belangrijk en effectief instrument.

Van bezit naar gebruik

Betalen naar gebruik zal meer en meer de plaats innemen van betalen voor bezit. De consument investeert niet in middelen, maar neemt diensten af. Toegankelijkheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid, comfort en betaalbaarheid zijn sleutelbegrippen. Ze komen straks samen in duurzame en inclusieve concepten die digitaal worden aangeboden. MaaS brengt het zoeken, boeken en betalen van alle verschillende vervoersmodaliteiten bij elkaar op één geïntegreerd platform.

MaaS geeft vorm aan de mobiliteitstransitie. Dat betekent bijvoorbeeld dat het openbaar vervoer aan de vooravond staat van ingrijpende vernieuwingen die tegemoetkomen aan de vraag van zowel de stad als het platteland. De eigen auto wordt minder vanzelfsprekend. Alle vervoerscapaciteit wordt dankzij MaaS slimmer en efficiënter ingezet. Samenwerking tussen markt, wetenschap en overheid is wezenlijk om tot nieuwe concepten en diensten te komen.

Voorbereid voor de toekomst

MaaS als totaalconcept staat pas aan het begin van een dynamisch veranderingsproces. We zien al weer delen van MaaS op verschillende locaties tot ontwikkeling komen. Voor uw organisatie is het zaak om allereerst te bepalen welke strategische doelen MaaS dient bij het realiseren van uw ambities. Volgende stap is het op basis daarvan programmatisch aan de slag gaan met het ontwikkelen en implementeren van concrete oplossingen waarin de keuzes en voorkeuren van mensen zoveel mogelijk centraal staan.

Samen naar een nieuwe balans

We ondersteunen u graag met ons strategisch vermogen, ons vakmanschap en onze uitvoeringskracht om MaaS verder te brengen. Wij snappen hoe mensen reizen en hoe verkeersstromen werken. Met onze ervaring in service design weten we wat ervoor nodig is om het efficiënt te organiseren. Met innovatief gebruik van technologie, data science, gedragswetenschappelijke inzichten en financiële modellen. Nu al werken we op dat gebied nauw samen met onder meer gemeenten en andere overheden, in stedelijke én rurale gebieden. Zo werken we met de gemeente Amsterdam aan de vervoersstromen in Amsterdam, hebben we mobiliteitsconcepten ontwikkeld voor het Utrecht Science Park en hebben we de aanbesteding en implementatie begeleid voor Publiek Vervoer Groningen Drenthe, éen van de zeven landelijke MaaS-pilots.

Mobiliteitstransitie: Op weg met strategisch vermogen, vakmanschap en technologie

Contact

Aletta Koster

Senior Consultant Transport & Planning

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Meer informatie