Legal Consultancy biedt oplossingen voor alle juridische vragen die in technische en ruimtelijke projecten spelen. Door doelgerichte strategische én tactische juridische advisering helpen wij (complexe) projecten te realiseren. Vroegtijdig in het project kunnen juridische randvoorwaarden en risico's in beeld worden gebracht én ook de oplossingen daarvoor. Wij leveren daarmee een substantiële bijdrage aan een betere organisatie, structurering en uitvoerbaarheid van uw project.

Legal Consultancy bestaat uit een groep ervaren en enthousiaste juristen met veel kennis van, en ervaring met de multidisciplinaire context van projecten. Wij zijn juridisch specialisten die kunnen adviseren in een complexe omgeving met veranderende omstandigheden en regels. De nauwe samenwerking met onze technische collega's wereldwijd zorgt voor de ideale mix van juridische en technische kennis.

De werkzaamheden behelzen zowel publiek- als privaatrechtelijke advisering. Wij maken een directe vertaling van het juridische naar de praktijk. De advisering strekt zich uit van advies tot contract, van ruimtelijk plan tot vergunningverlening en het voeren van gerechtelijke procedures.

De juridische advisering betreft alle fasen in een project. Belangrijke thema's en rechtsgebieden zijn:

Wij kunnen u van dienst zijn met:
  • Strategisch juridische adviezen
  • Ontwikkelingsstrategieën
  • Aanbestedingsstrategieën
  • Contracten en werkbare samenwerkingsverbanden
  • Beleidsnota's en -adviezen
  • Omgevingsscan
  • Proceduremanagement
  • Vergunningenmanagement
  • Procesvoering en -vertegenwoordiging
  • Second opinions