Samenwerking, communicatie, kennis en inzicht blijven de sleutelwoorden voor succesvol plannen.

Duurzame ontwikkeling staat steeds hoger op de publieke agenda. Dat is een direct gevolg van ingrijpende beleidswijzingen, de publieke opinie en ecologische noodzaak. De uitdaging is vooruitgang mogelijk te maken, zonder de ecologische grenzen van de planeet te overschrijden.

Die balans is haalbaar. Het vereist een integrale visie en een breed gedeeld streven naar innovatie en maatschappelijke vooruitgang. Het vereist bovendien een helder besef van de omvang van de vraagstukken en samenwerking met de diverse stakeholders binnen de gemeenschap.