In de huidige maatschappij, waar veel belanghebbenden claims leggen op dezelfde openbare ruimte, is het een uitdaging om complexe projecten binnen de gestelde planning en begroting te realiseren. De financiering van projecten is door de economische situatie aan veel eisen en randvoorwaarden gebonden. Processen zijn groter en complexer, terwijl een hoog niveau aan duurzame oplossingen in stedelijke ontwikkeling nodig zijn voor nu en onze toekomst.

Schedule Investment Services

Deze economische, juridische, financiële en technische uitdagingen moeten worden gecombineerd in een sterke, bewezen en gestructureerde aanpak op basis van de laatste kennis van techniek. Royal HaskoningDHV biedt een compleet portfolio aan financiële diensten voor alle fasen van de projectcyclus. Onze Investment Services consultants maken deel uit van het netwerk van de Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV. Zij versterken elkaar in het streven naar een gezamenlijk doel: duurzame stakeholder engagement op het gebied van milieu, water, mobiliteit, klimaat en energie. Wij zien  het als onze uitdaging om uw ambities om te zetten naar haalbare en kosten-efficiënte projecten.

Wij leveren deze financiële diensten op een zelfstandige basis of gebundeld met consultancy, projectmanagement en engineeringdiensten, zodat u altijd de beste aanpak op maat heeft voor alle fasen van de levenscyclus van het project:

Initiatie fase

Wij helpen u bij het selecteren van waardevolle kansen en we vragen steun bij financiële en niet-financiële belanghebbenden. In deze fase leggen we de basis voor toekomstig succes en begeleiden investeerders hierin. Wij bieden een breed scala aan haalbaarheid adviesdiensten die betrekking hebben op financiële en sociaal-economische aspecten.

Transactie fase

Onze Transaction Advisory Services zijn gericht op overheidsdiensten, aannemers, bedrijven en investeerders. Ons doel is om uw (en dus ook onze) projecten succesvol financieel sluitend te maken. Daarnaast leveren we juridisch advies, beleidsadvies, Technical Due Diligence, projectmanagement en kosten en risico's Management Services.

Operationele fase

Meerwaarde en projectsucces worden nu concreet zichtbaar. Wij bieden professionele financiële Contract Management Services in combinatie met vermogensbeheer om overheidsdiensten, aannemers en beleggers volledig te bedienen. We ondersteunen ook bij het maken van back-up plannen, inclusief herfinanciering en desinvestering opties.

Contact