Binnen elke sector leveren we technische en strategische diensten voor het identificeren van hernieuwbare energiebronnen. Die diensten variëren van strategisch advies en haalbaarheidsstudies tot detailengineering. Onze specialisten hebben de kennis en kunde in huis om het aandeel van hernieuwbare energie (en grondstoffen) in de energiemix te vergroten, en tegelijk de operationele kosten te verlagen. Onze diensten omvatten onder meer:
  • On-site haalbaarheidsonderzoek naar hernieuwbare energiebronnen (windenergie, geothermische energie, zonne-energie, waterkracht, biobrandstoffen)
  • Haalbaarheidsstudies naar gebruik van afvalstromen voor energieopwekking (Waste to Energy, biobrandstoffen)
  • Energiebeheer/afstemming van vraag en aanbod (smart grids)
  • Integratie van hernieuwbare energie in industriële processen en nutsbedrijven
  • Ondersteuning bij vraagstukken op het vlak van milieu, ruimtelijke ordening en vergunningen
  • Stakeholder-management
  • Businesscase beoordelingen (bijvoorbeeld: waterkracht, power-to-gas, smart grids)
  • Selectie van oplossingen voor hernieuwbare energie
  • Conceptueel ontwerp & detailengineering
  • Energiemonitoring

Meer informatie