We raken er steeds meer van doordrongen: natuur en water zijn onmisbaar in de leefomgeving van de mens. Mensen voelen zich gezonder in een groene omgeving. Het is dus belangrijk om de natuur die we hebben te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. In het landelijke en Europese beleid is daar veel aandacht voor. Sprekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de Kaderrichtlijn Water.

Wist je dat we bij Royal HaskoningDHV op de afdeling Ecologie met zo'n 35 ecologen werken aan een betere toekomst? In deze video vertellen we wat voor werk wij doen. Ecologisch advies nodig of lijkt het je leuk om bij ons te werken? Neem dan contact met ons op!

Specialisten met totaaloverzicht

Royal HaskoningDHV beschikt over een brede groep ecologen en waterkwaliteit-specialisten. Hoe uitdagend uw project ook is, onze aquatische en mariene ecologen, natuurwetgevingsspecialisten, natuurontwikkelingsecologen en andere experts zetten effectief hun ecologische expertise in. Van planvorming tot en met daadwerkelijke realisatie.

Samen met onze opdrachtgever en stakeholders gaan we op zoek naar een doelmatige en vooral ook realistische oplossing. Ondanks dat de natuur onder druk staat, is het mogelijk om ruimtelijke projecten goed in te passen en zelfs meerwaarde te creëren. Dat doen wij door in integrale oplossingen te denken en de ecologische component direct mee te nemen.

Contact

Gerelateerde markten