Zonne-energie is niet alleen een bron van goedkope hernieuwbare energie en een belangrijk alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen in de energietransitie. Het is ook een financieel product, een bedrijfsmiddel dat inkomsten genereert.

Samen met onze klanten werken wij aan een optimaal rendement van zonne-energieprojecten, gedurende hun gehele levensduur. Hierbij zijn lage kosten belangrijk, maar ook een hoge kwaliteit en productiezekerheid van de installatie. Hiermee dragen wij samen met onze klanten bij aan een betrouwbare zonne-energietoevoer.

Voor dak-, project- en grondeigenaren en zonne-energieprojectontwikkelaars bieden wij owner’s engineering diensten. Als owner’s engineer begeleiden wij een photovoltaic(/PV)-project van concept en vergunningsaanvraag tot realisatie en assetmanagement. Door inzet van onze technische expertise en ruime ervaring, reduceren wij het risico op uitval of versnelde veroudering en maximaliseren wij samen met onze klanten de energieopbrengst en het economisch rendement. Naast het economisch rendement begeleiden wij het draagvlak waarbij participatie, landschap en techniek samenkomen, om gedragen haalbare plannen te realiseren.

Banken, investeerders, verzekeraars en vermogensbeheerders die behoefte hebben aan een onafhankelijk oordeel over de technische risico's van een PV-project, of die de oorzaak van een storing of de kwaliteit van een product willen vaststellen voordat ze erin investeren, kunnen gebruik maken van onze onafhankelijke technische diensten (independent engineering diensten). Met onze technische expertise en een kostenefficiënte, op maat gesneden aanpak, krijgen onze klanten een solide basis in handen voor hun besluitvorming over zonne-energieprojecten.