Economische ontwikkelingen, continue bevolkingsgroei en klimaatveranderingen zetten wereldwijd deltagebieden onder druk. Veilig wonen, werken en recreëren aan de kust vormt een steeds grotere uitdaging. Wij adviseren publieke en private klanten over overstromingsrisico’s en overstromingsbescherming, kust- en havenontwikkeling, landaanwinning, dijkversterking en klimaatadaptie.

Maasvlakte 2 Port of Rotterdam | Royal HaskoningDHV

Wereldwijde ervaring

Royal HaskoningDHV heeft diepgaande kennis en wereldwijd ervaring in hydraulisch ontwerp, het bepalen van randvoorwaarden en het optimaliseren van ontwerp vanuit hun hydraulische en morfologische werking. Hiervoor gebruiken we geavanceerde methodes en state-of-the-art computermodellen.

Spraakmakende projecten

We hebben bijdrage geleverd aan veel aansprekende kust- en zeeprojecten in Nederland (Zandmotor, Scheveningen Boulevard, Maasvlakte 2, versterking Delflandse kust) en in het buitenland (New Orleans, Strategie kustbescherming in Indonesië en Filippijnen, herstel ‘barrier islands’ in de Golf van Mexico en landaanwinningen in Indonesië en Nigeria).