Duurzame antwoorden op blijvende uitdagingen

Klimaatverandering, bevolkingsgroei en het nabije einde van veel natuurlijke hulpstoffen maken mondiaal de vraag naar een duurzame voorziening van water, energie en voedsel acuter dan ooit. Doordachte inzet van vernieuwende technologieën is één van de oplossingsrichtingen. Ook op het gebied van water vergt dit veel theoretische kennis, praktisch innovatievermogen en organisatietalent. Dit is het krachtenveld van Royal HaskoningDHV.

Samenwerking leidt tot betere oplossingen

Samen met partners uit onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en bedrijfsleven zoeken en vinden we betere, meer duurzame en vernieuwende antwoorden op water gerelateerde vragen. Het resultaat van die inspanningen is een reeks geavanceerde, gepatenteerde en bekroonde producten en technologieën voor waterproductie, transport en behandeling van afvalwater en zuiveringsslib, die snel en effectief inspelen op de vragen van opdrachtgevers. Hierbij ligt de focus altijd op het duurzame karakter van oplossingen, het minimaliseren van energieverbruik en maximaliseren van hergebruik.

Vernieuwing in diensten en samenwerking

Het ontwikkelen van nieuwe technologieën is méér dan een professionele passie of zakelijke ambitie. Het is een concrete uiting van onze bedrijfsfilosofie Enhancing Society Together. Dat leidt concreet tot nieuwe aanpakken voor de behandeling van ruw water, industrieel water, afvalwater, lucht en slib en toepassingen voor polishing, biologische behandeling, waterrecycling, geavanceerde behandeling, watertransport, voor- en nabehandeling en fysische/chemische behandeling. Het leidt óók tot verrassende samenwerkingsvormen en continue innovatie.

Productenoverzicht

Nereda®

Nereda® | A product of Royal HaskoningDHVNereda behandelt afvalwater met zuiverende bacteriën (aerobe biomassa) die compacte korrels vormen met uitstekende hechtingseigenschappen. De voordelen daarvan: aanzienlijk lagere investerings- en bedrijfskosten, zeer kleine footprint (tot vier keer kleiner) en hoge energiebesparing (tot 50%). Klik hier voor de Nereda Community Website.

Alginaat met Nereda 

Duurzaam afvalwater zuiveren met Nereda en daarbij alginaat produceren, is een combinatie waar veel muziek in zit. Alginaat is een waardevolle grondstof, die via de groei van korrelslib uit afvalwater kan worden geproduceerd. Dit brengt het ideaal van een afvalwaterzuivering als grondstoffenfabriek weer een stuk dichterbij. Ook kan een groot kostenvoordeel worden bereikt via de slibverwerking. Samen met de TU Delft, STOWA en de waterschappen onderzoeken we het terugwinnen en hergebruik van alginaat.

Crystalactor®

Crystalactor® | A product of Royal HaskoningDHVCrystalactor is een duurzame technologie voor het ontharden van drinkwater en proceswater en voor de terugwinning van (zware) metalen, fosfaten, fluoride en sulfaten uit afvalwater. Het proces onderscheidt zich door lage kosten en een geringe footprint. En het levert herbruikbare, droge pellets op in plaats van slib.
Bezoek de website van Crystalactor

Carrousel®

Carrouselis in de late jaren zestig door Royal HaskoningDHV ontwikkeld, waarmee destijds een nieuwe standaard is gezet. De technologie heeft zich sindsdien bewezen als een betrouwbare, kosteneffectieve en zeer efficiënte oplossing voor biologische zuivering van afvalwater voor zowel overheden als bedrijven.

Klik hieronder voor meer informatie over:

ABR®

De Anti Bulking Reactor is een krachtige oplossing voor het voorkomen van veelvoorkomende problemen met licht slib in rioolwaterzuiveringsinstallaties. ABR wordt voornamelijk ingezet bij toepassingen voor industrieel afvalwater. Daarnaast verlaagt de ABR de zuurstofvraag en de productie van bioslib. Met zijn compacte en simpele ontwerp biedt de ABR zeer kosteneffectieve prestatieverbetering van bestaande en overbelaste zuiveringsinstallaties en vormt hij zelfs een alternatief voor anaerobe voorbehandeling. Download hier de brochure (En).

Ephyra® en Themista® 

Ephyra® | A product of Royal HaskoningDHVOnze innovatieve vergistingstechnieken Ephyra en Themista onderscheiden zich door een hoge efficiency, robuustheid en lage exploitatiekosten. Het resultaat: meer biogas voor nuttige toepassingen en minder uitgegist slib naar de afvalverbranding. Beide technologieën kunnen als optimalisatie worden ingezet bij een bestaande slibgisting. Ephyra kan ook zelfstandig worden ingezet. Ephyra en Themista zijn gedurende enkele jaren uitvoerig getest in lab- en pilotomstandigheden. In 2017 worden de eerste full scale demonstratie installaties gerealiseerd in Tollebeek (Ephyra) en in Rotterdam (Themista). In 2018 worden deze in gebruik genomen. Klik hier voor meer informatie.

Aquasuite®

Aquasuite® | A product of Royal HaskoningDHVOnder de noemer Aquasuite werken we al lang en intensief aan intelligente oplossingen voor het monitoren, controleren en optimaliseren van watersystemen. Met producten als OPIR, PURE, FLOW, MINE en de Nereda Controller, realiseren we economisch aantrekkelijke besparingen op zowel energie- en chemicaliënverbruik als het verbeteren van de prestaties op effluentkwaliteit.

Lees meer over onze Aquasuite oplossingen en de toepassing in de praktijk.

CODE®

CODE® | A product of Royal HaskoningDHVMet het CODE-concept werken we aan het optimaal omzetten van reststromen, als dunne fracties van mest en digestaat, in waardevolle eindproducten. Naast biogas en gezuiverd water komen verschillende meststoffen afzonderlijk en in hoge concentraties beschikbaar. We kijken met CODE naar de hele keten en combineren op een slimme manier moderne technologieën. Hiermee draagt CODE bij aan het verbeteren van de vergistingsbusinesscase en aan het opzetten van een circulaire economie binnen de agrarische sector.

Human Sensor 

Human Sensor is een softwaretool waarmee waterbedrijven direct inzicht krijgen in relaties tussen storingen, brand, festivals, etc. Via een softwareplatform met grafische interface wordt beschikbare data gebruikt voor het bepalen van de locatie van een lek of besmetting in het waterdistributienet. Dit creëert een besparing van tijd en geld, minder ongemak voor de klant en minder vervolgschades.

Humuszuur-technologie

Grondwater uit veenrijke gebieden en gekleurd oppervlaktewater zijn rijk aan humuszuren. Tot nu toe worden humuszuren bij de ontkleuring van drinkwater vaak afgevoerd als afvalproduct. Dankzij een innovatieve technologie is de stof echter op een duurzame manier zuiver terug te winnen en te gebruiken als biologische bodemverbeteraar. Resultaat: een reststof met kostenpost maakt plaats voor een waardevol product.

Contact

Gerelateerde diensten