Omdat we de beste waterbehandelingsadviseur willen zijn, zijn we altijd op zoek naar nieuwe of verbeterde manieren om water efficiënter of robuuster te behandelen, om zo minder energieverbruik, minder ruimtebeslag en minder operator aandacht te realiseren. Royal HaskoningDHV is het raadgevende adviesbureau met de hoogste R&D uitgaven en de meeste waterpatenten.

Onze technologen beheersen alle bekende waterbehandelingsprocessen: 

Ruw water behandeling
 • Waterbronnen
 • Inlaten & gemalen
 • Conditionering
 • Voorbehandeling
Industrieel waterbehandeling
 • Behandeling & conditionering
 • Ontharding & demineralisatie
 • Ontzouting
 • Ultra puur water
Water recycling & geavanceerde behandeling
 • Waterrecyclingconcepten
 • Kwaliteitscontroleconcepten
 • Geavanceerde membraantechnologieën
 • Chemische & biologische oxidatie
 • Verdamping
  Polishing
  • Membraanfiltratie (UF, NF, RO)
  • Desinfectie (UV, chloreren)
  • Ionenwisselaar (IEX, Mixed Bed)


   Industrieel watergebruik & -transport
   • Koelwatersystemen
   • Wateroptimalisatie & debottlenecking
   • Proces geïntegreerde behandeling
   • Riolering, distributie & leidingwerksystemen
   • Scaling preventie (magneten)
   Afvalwaterbehandeling

   • Olie verwijdering & organische stof verwijdering
   • Metalen & anion verwijdering
   • Zwevende stof verwijdering
   • Micro & hogere organismen verwijdering
   Voorbehandeling
   • Zeven
   • DAF (Dissolved Air Flotation)
   • Voorbezinking
   • Olie / vetafscheiding
   Fysisch-chemische behandeling
   • ONO/Precipitatie
   • Crystalactor
   • Nutriëntenterugwinning (P, S, N)

    

   Biologische behandeling
   • Anaerobie
   • Aërobie (Carrousel®, Nereda®, ABR®, SBR, MBR, MBBR, BABE™)
   Luchtbehandeling
   • MBTF (Moving Bed Trickling Filter)
   • Lava-, compost-, biofilters

    

   Nabehandeling
   • Bezinking
   • Membraan- & zandfiltratie
   • Vitaliseren
   • Flow vormen
   • Cascade
   Slibbehandeling
   • Slibindikking & opslag
   • Slibontwatering (centrifuge, filterpers, bandfilter)
   • Vergisting & Biogas-behandeling/- opslag

   Crystalactor

   Crystalactor, A product of Royal HaskoningDHVDe Crystalactor behandelt water zonder (of met minimale productie van) afval. Het is toepasbaar voor het ontharden van (proces)water, maar ook voor het verwijderen van zware metalen, fosfaat en fluoride uit afvalwater. De Crystalactor is een kristallisatieproces voor de behandeling van water en afvalwater. Een belangrijk onderdeel van de Crystalactor is de reactor, die gedeeltelijk wordt gevuld met fijn entmateriaal, zoals kwartszand. Het afvalwater wordt onderin de reactor omhoog gepompt, zodat het zandbed gaat fluïdiseren. Om de te verwijderen componenten te kunnen kristalliseren op het zandbed, moet een juiste hoeveelheid chemicaliën worden toegevoegd en moet de pH eventueel worden aangepast

   Bij de juiste procescondities krijg je op deze manier zuivere kristallen/korrels. De grootste korrels komen op de bodem van de reactor terecht. Periodiek wordt een hoeveelheid afgetapt. Na blootstelling aan de omgevingslucht blijven er vrijwel droge korrels over, die niet geforceerd ontwaterd of gedroogd hoeven te worden. Afhankelijk van de samenstelling kunnen deze korrels worden hergebruikt. Een ander voordeel is, dat de Crystalactor de vier stappen van conventionele fysisch-chemische zuivering combineert in één proces. Hierdoor neemt een Crystalactor installatie weinig ruimte in beslag. Bezoek voor meer informatie de Crystalactor website (EN).

   Nereda®

   Nereda is onze innovatieve en duurzame waterzuiveringstechnologie, die zorgt voor lagere investerings- en operationele kosten en die garant staat voor een kleinere footprint. Nereda is een biologische afvalwaterzuiveringstechnologie voor industrieel- en huishoudelijk afvalwater.

   De technologie is gebaseerd op natuurlijk gevormde, korrelvormige biomassa, die veel beter (tot wel 10x sneller) bezinkt dan conventionele vlokken. Door de uitstekende bezinkingseigenschappen kan het Nereda-proces met een slibgehalte vergelijkbaar met dat van een MBR (3 tot 4x meer dan een conventioneel actief slibproces) worden bedreven.

   Het aerobe korrelvormige slib verwijdert zowel organische stoffen als nutriënten, zoals stikstof en fosfaat. Door de extreem korte bezinkingstijd is het voordelig om Nereda als een ‘sequencing batch proces’ te bedrijven in een enkele reactor (SBR). Hierdoor is geen aparte slibafscheiding nodig. Door óf een buffertank, óf meerdere Nereda-reactoren te gebruiken, kan het zuiveringssysteem eenvoudig als een continu proces worden uitgevoerd.

   Nereda is een unieke technologie, die zorgt voor compacte en energiezuinige installaties, met lage investerings- en operationele kosten. Bezoek voor meer informatie de Nereda Community website (EN) of download de Nereda brochure.

   Carrousel®

   Het grote voordeel van biologische afvalwaterbehandeling in de Carrousel is, dat er meerdere biologische zuiveringsprocessen worden gecombineerd in één reactor. In dit robuuste, continu werkende actief slibsysteem, vindt BZV-verwijdering gelijktijdig plaats met nitrificatie, denitrificatie én P-verwijdering.

   De Carrousel beluchtingstank heeft een kanalensysteem, met een of meer scheidingsmuren en beluchters (Oxyrator®) aan de kopse kanten van de tank. De Oxyrator® is een verticale oppervlaktebeluchter met een laag toerental. Hij heeft drie functies: inbrengen van zuurstof in het afvalwater, mengen van het afvalwater en het actief-slib, en zorgdragen voor een voortdurende beweging van de afvalwaterstroom door de kanalen.

   In de afgelopen 40 jaar heeft de Carrousel zich bewezen als een kosteneffectieve, betrouwbare en efficiënte technologie voor de biologische behandeling van zowel industrieel als huishoudelijk afvalwater. Wereldwijd zijn er meer dan 1.200 Carrousel-systemen succesvol geïnstalleerd. De capaciteit van de systemen varieert van enkele duizenden tot meer dan 10 miljoen inwonerequivalenten.

   ABR® 

   De ‘Anti Bulking Reactor’ is een robuuste oplossing voor lichtslibproblematiek in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De ABR dringt bovendien het zuurstofverbruik en de bioslibproductie terug.

   Problemen met slecht bezinkbaar slib in industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties worden vaak veroorzaakt door snel afbreekbare biologische componenten. Met slibuitspoeling en slechte zuiveringsprestaties tot gevolg. Doordat de ABR deze componenten in een relatief korte tijd afbreekt, worden deze problemen voorkomen. De ABR reduceert bovendien de zuurstofbehoefte en de bioslibproductie met circa 25%. Daarnaast vindt effectieve oxidatie van sulfides plaats.

   Het ABR-proces is geschikt voor zowel hoge als lage temperaturen. Door het compacte en eenvoudige ontwerp is de ABR een zeer kosteneffectieve manier om een bestaande zuivering uit te breiden. Het systeem kan zelfs gebruikt worden als alternatief voor anaerobe voorbehandeling. De ABR is toepasbaar in industriële afvalwaterbehandelingsprocessen met hoge CZV/N-verhoudingen en CZV-concentraties van meer dan 1000 mg/l. Download hier de brochure (En).

   AB-Carrousel®

   ABR en Carrousel zijn twee Royal HaskoningDHV technologieën die goed gecombineerd kunnen worden toegepast en resulteert in een zeer robuust zuiveringsproces.

   Klik hier voor meer Watertechnologieën

   Contact

   Frans Horjus

   Senior specialist industrial wastewater

   Amersfoort, NL

   Verstuur bericht Verstuur bericht

   Gerelateerde diensten