Een goede waterhuishouding biedt de industrie veel voordelen. Zo bespaart u met slim (her)gebruik van water niet alleen kosten, u voldoet bovendien ook aan de wettelijke kwaliteitsnormen. Royal HaskoningDHV is de specialist als het gaat om water(her)gebruik en sluiting van industriële waterketens. Ook zijn wij onderscheidend in Zero-liquid-discharge, het reduceren van uw Water Footprint en optimalisatie van interne waterhuishoudingen.

WaterScan verschaft inzicht

De door Royal HaskoningDHV ontwikkelde WaterScan systematiek optimaliseert de wateraanmaak en waterdistributie, inclusief alle toepassings- en verbruiksprocessen. Deze scan is een eerste stap om helder inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden voor waterhergebruik en kan resulteren in een totale waterkringloopsluiting.

Sluiten van waterkringlopen

De WaterScan is een belangrijk instrument voor kostenbesparing en het sluiten van waterkringlopen. De Waterscan levert niet alleen financiële voordelen op, maar verdient zichzelf ook terug op het gebied van water en energie. Onze specialisten ondersteunen de WaterScan met handige hulpmiddelen. Zo kan er desgewenst ook een volledige ‘pinchstudie’ worden uitgevoerd, al dan niet in combinatie met een EnergieScan.

Contact

Gerelateerde diensten