Watervraagstukken lijken steeds complexer van aard te worden en raken meer en meer vervlochten met andere ruimtelijke, maatschappelijke, bestuurlijke en economische vraagstukken. Een goede oplossing valt of staat bij goede 'governance'. Met governance bedoelen we de organisatie van het waterbeheer. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om (bestuurlijke) taakverdeling, samenwerking tussen publieke en private partijen, wetgeving, financiering, publieke participatie en planmatige aanpak.

Onderscheidend door kennis en ervaring

Royal HaskoningDHV werkt vanuit een positie van inhoudelijk begrip en inzicht, en kan daardoor niet slechts adviseren op beleidsmatig niveau. Een passie voor water is wat ons onderscheidt. Niet alleen begrijpen we precies hoe de watersector werkt, we snappen ook het watersysteem zelf en de impact daarvan op de omgeving. De combinatie van deze kennis met ons grondige inzicht in bestuur en strategie levert onze opdrachtgevers een krachtige synergie op.

Elke omgeving vereist maatwerk

Wij beseffen ons terdege dat elke opgave sterk afhankelijk is van de omgeving waarin deze zich afspeelt. Er bestaan grote cultuurverschillen tussen landen, maar ook binnen Nederland vereist elk project en elke omgeving maatwerk van onze adviseurs. Kennis die wij elders in de wereld opdoen, kunnen onze experts weer toepassen in andere uitdagende projecten. Onze onvoorwaardelijke doelstelling daarbij is altijd, dat we ons goed inleven in de opgave die onze klanten, hun directe omgeving en alle andere stakeholders ervaren. Door complexiteiten te ontwarren en de processen voor u te begeleiden, draagt Royal HaskoningDHV met zijn gedegen kennis van water governance bij aan een soepeler verloop van nationale en internationale wateropgaven.

Onze diensten betreffen onder meer:

  • Procesbegeleiding
  • Omgevingsmanagement
  • Programmamanagement
  • Beleidsontwikkeling en -evaluatie
  • Business cases

Contact

Janine Leeuwis-Tolboom

Senior consultant for the Water Cycle

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht