Vanuit verschillende onderdelen is Royal HaskoningDHV betrokken bij het ontwerp van grote infrastructurele projecten. Het merendeel van deze projecten richt zich op wegen en civiele werken, zoals bruggen, tunnels en sluizen. Ook richten we ons steeds meer op landaanwinningen en luchthavens, zoals Schiphol en de nieuwe internationale luchthaven van Mexico-Stad. De inzet kan variëren van technisch tekenaar tot ontwerpleider. 

De meerwaarde van Royal HaskoningDHV is de integrale benadering ofwel de samenwerking tussen de verschillende disciplines die aan het ontwerp werken. Royal HaskoningDHV heeft vrijwel al deze disciplines in huis. Ook hebben wij doorgewinterde waterspecialisten op het gebied van het ontwerpen van de hemelwaterafvoer,  grond- en oppervlaktewater en natuurcompensatie.

Wij spreken de taal van de aannemer

Deze specialisten hebben niet alleen kennis van hun vakgebied, maar zijn ook uitstekend ingevoerd in het werken voor aannemers. Royal HaskoningDHV biedt deze medewerkers ondersteuning in de vorm van cursussen Systems Engineering, D&C contracten en BIM. Dit is nodig om binnen steeds complexere contractvormen te kunnen opereren. Hierdoor zijn onze medewerkers snel ingewerkt en spreken zij de taal van de aannemer. Door het brede kennisveld in de organisatie kan snel geschakeld worden met collega’s voor bijvoorbeeld een bemalingsadvies of ecologische inventarisatie.

Marktleider grondwater en stedelijk water

Royal HaskoningDHV is marktleider op gebied van grondwater en stedelijk water. Hierdoor zijn we in staat in korte tijd analyses uit te voeren en modellen te maken. De analyses van het grondwater vormen de basis van geotechnische berekeningen voor zettingen en funderingen. De modellen van de riolering geven inzicht in het functioneren van de riolering bij verwachte klimaatscenario’s. Royal HaskoningDHV beschikt sinds kort over het modelinstrumentarium ICM, waarmee de afstroming over maaiveld naar de riolering inzichtelijk gemaakt kan worden. Hierdoor kunnen we in een vroeg stadium de risico’s van wateroverlast bepalen.

Contact

Gerelateerde diensten