Water en de circulaire economie

De watersector staat voor een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw: de transitie naar een circulaire economie. De toenemende schaarste aan grondstoffen, de achteruitgang van ecosystemen en de druk op de zoetwatervoorzieningen vragen om verandering. De watersector kan als motor achter de circulaire economie oplossingen bieden voor deze uitdagingen en tegelijkertijd kansen creëren voor nieuwe businessmodellen. De eerste samenwerkingsverbanden binnen de sector zijn er al, maar er is meer nodig om de circulaire waterketen realiteit te laten worden.

Kringloopsluiting

Vanuit de waterketen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de toenemende vraag naar water, energie en grondstoffen. Samen met onze klanten en stakeholders werken wij actief aan het sluiten van kringlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een afzetketen voor alginaat uit Nereda® korrelslib of het ondersteunen van drinkwaterbedrijven met de terugwinning van humuszuren. Meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van kringloopsluiting vindt u op onze webpagina watertechnologieën.

Efficiënte waterketen

Efficiënt omgaan met water, energie en grondstoffen vormt een andere maatschappelijke uitdaging voor de waterwereld. Royal HaskoningDHV biedt een breed palet aan diensten en producten op het gebied van data- en informatiemanagement om de waterketen te optimaliseren. Kenmerkend hierbij zijn een efficiëntere omgang met energie en grondstoffen, het bereiken van een verbeterde waterkwaliteit en het verhogen van de potentie om efficiënt grondstoffen terug te winnen. Deze Smart Water Solutions vindt u hier overzichtelijk gepresenteerd.

Ketensamenwerking

De transitie richting een circulaire waterketen vraagt naast technologische- en systeeminnovaties, ook om sociale innovaties. Wij zijn ervan overtuigd dat publiek-private (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden de beste basis vormen voor het aangaan van de complexe uitdagingen van een circulaire waterketen. Uit onze projectreferentielijst blijkt het succes van ketensamenwerking bij de transitie naar een circulaire waterketen.