Ontdekt u dat uw huisvesting niet meer aansluit op wat er nodig is om de bedrijfsdoelen te realiseren, dan kan de oplossing liggen in een huisvestingsproject. De eerste vraag is dan: welke huisvesting heeft uw organisatie nodig om uw bedrijfsdoelen te kunnen realiseren?

Op basis van uw antwoord worden de bijbehorende kaders bepaald, zoals gewenste kwaliteit, budget, en tijd. Om het aspect kwaliteit in te vullen, moet een vraagspecificatie worden opgesteld. Dit wordt ook wel een Programma van Eisen genoemd. In de vraagspecificatie wordt een vertaling gemaakt van de behoeften van uw organisatie naar de gewenste huisvestingsituatie.

Onze werkwijze

Royal HaskoningDHV begeleidt u in dit proces van vertaling van uw bedrijfsdoelen en –activiteiten naar de benodigde functionaliteiten en voorzieningen. Om uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zijn er verschillende typen ruimten en voorzieningen nodig. Door alles stapsgewijs te doorlopen, missen we niets en weet u zeker dat u alles kunt doen wat nodig is binnen uw organisatie.

Dit proces doorlopen we samen met behulp van workshops waarbij alle stakeholders met elkaar in gesprek zijn. Op  interactieve wijze worden de concequenties van uw keuzes inzichtelijk gemaakt. U weet waarvoor u kiest.

Royal HaskoningDHV kijkt verder

Wij kijken niet alleen naar functionele en ruimtelijke eisen, maar vullen dit aan met de kwalitatieve eisen die gelden voor binnenklimaat en techniek. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande normering.

SMART en flexibel

De eisen worden SMART geformuleerd zodat tijdens het project het ontwerp en de uitvoering getoetst kunnen worden. Omdat uw organisatie in beweging blijft, is de Vraagspecificatie (Programma van Eisen) een levend document. De eisen kunnen gemakkelijk aangepast worden en het is duidelijk welke consequenties bepaalde beslissingen hebben.

Het is mogelijk de eisen vast te leggen in speciale softwareprogramma’s zoals Briefbuilder en Relatics. Tijdens de ontwerpfase kunnen we de eisen tevens  koppelen aan het BIM model. Zo gaat er tijdens het proces geen informatie verloren.

Royal HaskoningDHV heeft al veel organisaties mogen begeleiden. Denk hierbij aan de Technische Universiteit Eindhoven, de RGD, Ministerie van Buitenlandse zaken en de Gemeente Ede.