Verkeersveiligheid blijft in beweging

De verkeersveiligheid in Nederland is de afgelopen jaren gestagneerd na jaren van continue verbetering. Internationaal zitten we nog in de kopgroep, maar de trend van verbetering dreigt om te slaan naar een toename van slachtoffers in het verkeer. Dit vraagt om betrokkenheid, visie, een kritische blik en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van de huidige tijd. Het werkveld van Human Factors vormt daarbij bijvoorbeeld een kansrijke denkrichting. We zijn daarbij gericht op het effectiever inzetten van bestaande maatregelen en het mobiliseren van kennis.

Afstemming van de drie pijlers mens, voertuig, weg

Verbeteren van verkeersveiligheid vraagt om een goede afstemming van maatregelen op het gebied van infrastructuur, voertuigen en menselijk gedrag. Centraal vertrekpunt is de weggebruiker, die zich door diverse vormen van gedragsbeïnvloeding bewust is van zijn verantwoordelijkheid in het verkeer en zich daarnaar gedraagt. De kwaliteit van voertuigen en wegen heeft een sterke invloed op het ontstaan en de afloop van ongevallen, en moet goed aansluiten op de capaciteiten van weggebruikers.

Nieuwe technologie in het voertuig of langs de weg biedt mogelijkheden om verkeersdeelnemers te helpen hun rijtaken veiliger uit te voeren. En ook in de transitie naar de (semi) zelfrijdende auto zal het gedrag van mensen leidend zijn. Bestuurders moeten weten hoe de systemen gebruikt dienen te worden en draagvlak bij weggebruikers is essentieel.

Samenwerking vanuit een integrale benadering

Om in dit samenspel van invloedsfactoren een toekomstbestendige verbetering van de verkeersveiligheid mogelijk te maken is samenwerking nodig. Samenwerking tussen de verschillende ketenpartners, zoals de overheid, wegbeheerders, wetenschap, verzekeraars, automotive industrie, en maatschappelijke organisaties. Royal HaskoningDHV helpt hierin door verbindingen te leggen vanuit onderzoeken zoals verkeersveiligheidsaudits. We koppelen   lange termijn visie aan kansrijke acties op de korte termijn. Daarbij zien we verkeersveiligheid nadrukkelijk niet als een geïsoleerd probleem; in onze visie moeten we meeliften met andere actuele maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid, bereikbaarheid en de inrichting van de openbare ruimte.  
Nieuwe wegen naar verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Nederland is in een nieuwe fase beland na jaren van verbetering. Om een nieuwe weg naar verbetering te vinden zijn innovaties nodig, naast het versterken van huidige middelen en maatregelen. Maar het vraagt ook om samenwerking. Als Royal HaskoningDHV zien we het als deel van onze missie om samen met onze klanten door innovaties de samenleving te verbeteren. Zo houden we samen met u verkeersveiligheid in beweging.

Een greep uit de thema’s waar wij aan werken: