De verkeersdrukte is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, zowel in de stad als op de snelwegen. Verwacht wordt dat de verkeersgroei zich doorzet. Hierdoor neemt de filedruk nog verder toe en wordt het een steeds grotere uitdaging om steden bereikbaar en leefbaar te houden.

Onderweg naar een veiligere, toegankelijkere en leefbare verkeersomgeving

Wij hebben ruim 50 jaar ervaring met het ontwikkelen en toepassen van verkeersmodellen en met de advisering rond de modelanalyses. Onze verkeersmodellen geven inzichten in huidige en toekomstige verkeersproblematiek en het oplossende vermogen van maatregelen. Naast de gebruikelijke maatregelen als uitbreiding van infrastructuur, kunnen we u met verkeersmodellen inzicht geven in de effecten van het stimuleren van openbaar vervoer en fiets, verkeersmanagement- en mobiliteitsmaatregelen.

Integrale verkeersmodelaanpak

Wij maken gebruik van een geïntegreerde verkeersmodelaanpak, waarbij alle modellagen (macro, meso- en microsimulatie) in één softwarepakket (Aimsun) zijn verenigd. Hierdoor is het mogelijk om eenvoudig te schakelen tussen de verschillende schaalniveaus van modellering, van grote strategische studies tot aan individuele kruispunten. De modeluitkomsten presenteren wij op een interactieve website.

Anticiperen op de toekomst

De verkeersmodelaanpak van Royal HaskoningDHV is gericht op continue innovatie om te anticiperen op de toekomst. Enkele voorbeelden zijn het integreren van nieuwe databronnen als floating car data, het simuleren van zelfrijdende auto´s en het keuzegedrag van fietsers. Door het toepassen van onze verkeersmodellen kunnen we uw verkeersomgeving optimaliseren voor nu en de toekomst.