Vastgoed kan op een nagenoeg budget-neutrale wijze een stuk groener, door tijdens het planmatig onderhoud te investeren in duurzaamheidmaatregelen. Onderhoud van panden stond voorheen vooral in het teken van één op één vervangingen binnen vooraf vastgestelde onderhoudsbudgetten. Tegenwoordig wordt aanvullend geïnvesteerd in duurzaamheidmaatregelen. Royal HaskoningDHV kan vastgoedeigenaren hierbij helpen door na te gaan of gebouwinstallaties goed zijn afgesteld en isolatiemaatregelen optimaal zijn toegepast. Als Energy Service Company (ESCo) regelen wij zowel te nemen duurzaamheidsmaatregelen als de financiering hiervan.

Soms is externe financiering van deze maatregelen echter niet nodig. In dat geval kan een intern revolverend groen fonds de ideale aanpak zijn. Door een lager energieverbruik worden de extra investeringen terugverdiend en worden substantiële reducties op de CO2-emissie gerealiseerd. De korte terugverdientijd zorgt ervoor dat u als vastgoedeigenaar met uw gebruikers snel besparingen realiseert, waarmee weer nieuwe investeringen kunnen worden gedaan. Op termijn komen dan ook minder rendabele duurzaamheidsinvesteringen binnen bereik. Met relatief weinig inspanning is zo een enorm resultaat te behalen.

Succesfactoren van het verduurzamen van een vastgoedportefeuille zijn:
  1. Commitment bij de opdrachtgever;
  2. Inzicht op welke panden mogelijke duurzaamheidsmaatregelen op korte termijn het meeste effect hebben;
  3. Inzicht in het stroom- en gasverbruik;
  4. Duidelijke afspraken met de gebruikers van de panden over de verrekening van de lagere energiekosten.