Veel industriële organisaties werken aan de ontwikkeling van een goede veiligheidscultuur. Ontwikkeling van een veiligheidscultuur leidt tot minder ongevallen en incidenten en met een goede veiligheidscultuur wordt aan wettelijke eisen voldaan en dit verschaft de organisatie een “license to operate”. Organisaties met een ontwikkelde veiligheidscultuur zijn efficiënter en kunnen beter met onverwachte situaties omgaan.

Hoe verbeteren we veiligheid?

Het verbeteren van veiligheid is niet alleen kwestie van het werken aan het gedrag van mensen. Het is belangrijk om tegelijkertijd aan de integriteit van de technische installaties, de organisatie en het managementsysteem te werken. Helaas zijn er geen standaardoplossingen om de veiligheid en/of de veiligheidscultuur blijvend te verhogen. Verbetering van veiligheid vergt een analyse van de huidige situatie en een op maat gesneden aanpak.

Om veiligheid en cultuur te verbeteren moet allereerst duidelijk zijn wat er precies moet worden verbeterd. Om vast te stellen zal er altijd een soort van inventarisatie of meting moeten plaats vinden. Hieruit komt naar voren wat goed gaat en wat verbetering nodig heeft. De zaken die verbetering nodig hebben moeten dan in verbeteracties omgezet worden die leiden tot de gewenste situatie en het gewenste gedrag.

In de huidige tijd hebben de meeste industriële bedrijven voldoende instrumenten om een cultuur van veiligheid te creëren en hoeven er meestal niet veel instrumenten bij te worden ontwikkeld. Er is een managementsysteem, een werkoverleg, er zijn veiligheidstrainingen en awareness- en promotieprogramma’s, er worden risicoanalyses en observatieronden uitgevoerd, er zijn werkinstructies aanwezig etc.

Deze instrumenten kunnen echter wel vaak beter en efficiënter worden ingezet en toegepast. Ook is de interactie tussen mensen bij het gebruik van deze instrumenten vaak niet optimaal.

Veiligheid verbetering tabel | Royal HaskoningDHV

Wat biedt Royal HaskoningDHV?

Wij kunnen

  • de inventarisatie of meting met u uitvoeren
  • de verbeteracties definiëren
  • interventies* met u bedenken
  • aangeven wat in de praktijk wel of niet werkt en hebben veel voorbeelden van interventies

*) Wij houden interventies graag simpel, passend en leuk. Een voorbeeld hiervan is onze Safety Game. Lees hierover het artikel in Safety!