Binnen industriële bedrijven vinden regelmatig investeringen plaats in gebouwen en installaties. Investeringen die veel geld kosten worden vaak als een project uitgevoerd, ook wel CAPEX-projecten genoemd. Deze projecten bieden de mogelijkheid om tijdens de uitvoering van het project een grote verbetering op het gebied van veiligheid en milieu (HSE) te realiseren. Om dit optimaal te benutten moeten milieu- en veiligheidszaken in alle projectstappen onder de aandacht komen.

De projectstappen

Voor CAPEX-projecten wordt vaak een projectstructuur gebruikt die in verschillende projectfasen is onderverdeeld. Deze projectfasen leveren hun eigen documenten en producten op, de deliverables. Om in de uitvoering van een project ook de milieu- en veiligheidszaken goed te regelen dienen hier ook deliverables te worden vastgesteld. Dit kunnen wettelijke verplichtingen zijn, maar ook verbeteringen die voor het bedrijf zelf leiden tot betere milieu- en veiligheidsprestaties.

CAPEX Projectstappen | Royal HaskoningDHV

Per projectfase kunnen studies, reviews of risicoanalyses worden uitgevoerd op het gebied van veiligheid en milieu. De resultaten van deze activiteiten kunnen direct in het project worden verwerkt. Met deze werkwijze kan bereikt worden dat een project bij de oplevering aan alle veiligheid- en milieueisen voldoet. Hiertoe wordt voorkomen dat er achteraf extra werk, kosten en/of klachten ontstaan. Bovendien ontstaat er binnen de kaders van het project een zo veilig en milieuvriendelijk mogelijke installatie of gebouw.

Wat kan Royal HaskoningDHV hierin bieden?

Wij kunnen u bij de uitvoering van uw CAPEX-projecten op de volgende wijzen ondersteunen:

  • Het leveren van een project HSE-team
  • Het opstellen van een projectaanpak
  • Het vaststellen van de (wettelijke) projecteisen
  • Het faciliteren en uitvoeren van studies en risicoanalyses
  • Het leveren van een HSE-constructieteam.

Contact

Steef Strijbos

Business Development Resources & Energy

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten