Onze professionele On-site service teams leveren aanzienlijke voordelen op voor onze klanten op het gebied van kostenreductie en waardevermeerdering. Omdat onze adviseurs en projectleiders elke dag fysiek aanwezig zijn op locatie, zijn wij bekend met de gebouwen én uw huurders waardoor wij in staat zijn in te spelen op bijvoorbeeld wensen van de gebruikers of de juridische eisen die de wet stelt aan verhuur en eigendom van vastgoed.

Focus op kleine en middelgrote On-site projecten

Heeft u een operationeel of investeringsvoorstel klaarliggen en kunt u wel wat hulp gebruiken bij de projectmatige uitvoering? Wij bieden ondersteuning bij:
 • het ontwikkelen en vaststellen van de projectscope
 • screening en selectie van leveranciers
 • vormgeven en begeleiden van aanbestedingstrajecten
 • analyse van ingediende offertes
 • goedkeuring projectplan
 • projectmanagement en performance monitoring
 • contractbeheer
 • verhuisplanning en -monitoring

Focus op onderhoud

Het On-site service team zorgt voor professionele begeleiding, uitvoering en controle van alle onderhoud gerelateerde zaken, inclusief de uitbestede activiteiten. Dit betekent dat Royal HaskoningDHV:
 • alle processen rondom Asset Management plant, implementeert en bewaakt
 • ervoor zorgt dat veranderingen die van invloed zijn op de kwaliteit van uw asset management en de daarbij behorende risico's onderzocht en meegenomen worden in uw onderhoudsprogramma
 • monitoring voorziet van de prestaties van zowel de in-house als uitbestede partijen
 • de processen optimaliseert rondom uw onderhoudsbeleid, gebruik, opbrengsten, kosten en risico's zoals leegstand van vastgoed en we de vraag van uw klant afstemmen op uw primaire proces
 • veiligheid en beveiliging garandeert

Focus op finance and accounting

Als On-site service manager voert Royal HaskoningDHV de verantwoordelijkheid voor de boekhouding en financiële rapportages van zowel onze diensten als uw vastgoed en huurders. Dit omvat:
 • voorbereiden en monitoren van investerings- en operationele budgetten
 • maandelijkse, kwartaal- en jaarrapportages