Het is van groot belang de juiste informatie paraat te hebben om in alle fases van asset management actief te kunnen sturen op prestaties, risico's en kosten. Dit kan de besluitvorming ondersteunen - welk onderhoud het komend jaar uitgevoerd wordt - en de operatie - een actuele 'as built' situatie als technische onderlegger voor uitvoerende partijen.

Bij het inrichten van uw informatie management is het van belang de juiste software te selecteren en implementeren, de juiste procesafspraken te maken en de informatie in uw database volledig en accuraat te hebben. Onze adviseurs hebben verstand van de informatie die u wilt beheren en kunnen u helpen met het inrichten van uw informatiesystemen.
Zij hebben specifieke kennis op het gebied van:

Asset Informatie Model

Een centrale informatiebron kan met de juiste middelen in het veld direct worden geraadpleegd en aangevuld. We hebben ervaring met diverse scenario's en procedures om uw informatie gestructureerd op te nemen in uw beheersystemen. Gebouwinformatie beheren wij met u veelal met behulp van een Document Management Systeem (DMS) in combinatie met een Facility Management Informatie Systeem (FMIS). Indien de beheersituatie daarvoor geschikt is, wordt gewerkt met een Bouw Informatie Model (BIM).

Opzet Asset Data Bases en inrichting FMIS

Een gestructureerde Asset Database vormt de basis voor meerjarige onderhoudsplanningen (MJOP), budgetberekeningen, conditiemetingen en financiële rapportages. Ten behoeve van juiste planningen, controle op onderhouds- en beheerkosten en het realiseren van betrouwbare stuurinformatie voor het beheer en onderhoud van gebouwen en technische installaties, zetten we Asset Databases op en optimaliseren we uw bestaande stuurinformatiesystemen.

Ondersteuning bij het inrichten van systeemlandschappen

Bij de implementatie en inrichting van vastgoed informatie systemen regelen we een efficiënte uitwisseling van data in voor de verschillende informatiesystemen. Daarbij is naast de systeemtechnische kennis van uw ICT-afdeling veelal behoefte aan praktijkgerichte ondersteuning uit vastgoed en asset management informatie systeem implementaties.

Contact

Peter Couwenberg

Consultant Building Information Management and Accountmanager

Eindhoven, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht