Sinds 2015 werkt ProRail met de ‘TunnelAlliantie’ aan onderdoorgangen onder het spoor. Dit heeft voor initiatiefnemers als voordeel dat zij zelf de regie kunnen voeren op de voorbereiding, het ontwerp en de inpassing. Uiteraard betekent dit ook dat er het nodige werk moet worden verricht waarvoor deskundigheid vanuit verschillende invalshoeken benodigd is.

TunnelAlliantie

Royal HaskoningDHV wordt vaak gevraagd initiatiefnemers hierin te ondersteunen. Wij bieden maatwerk bij de ontwikkeling en inpassing van deze voor de omgeving vaak ingrijpende maatregelen.

De TunnelAlliantie: beter, sneller, efficiënter

Tot voor kort werd de realisatie van elke onderdoorgang onder het spoor als een uniek project georganiseerd. En dat terwijl er vaak veel gelijkenis is in proces, ontwerp, aanbesteding en bouwwijze. ProRail heeft daarop de TunnelAlliantie in het leven geroepen, met als doel een efficiënter proces van ontwerp tot realisatie, waarbij de risico’s beter worden beheerst. Voor u als initiatiefnemer betekent dit meer grip op ontwerp en inpassing, een betere voorspelbaarheid van het project en lagere kosten.

Het alliantietraject bestaat uit vier fasen:

 • studiefase
 • contractvoorbereiding
 • minitender
 • ontwerp en uitvoering

Voor de initiatienemer is de studiefase het belangrijkst. Hierin worden uw wensen en eisen, nut, noodzaak en haalbaarheid onderzocht, vinden conditionerende onderzoeken plaats, en wordt in afstemming met de stakeholders en bewoners een ontwerp ingepast, vaak in combinatie met een groter plan voor de directe omgeving.

Het resultaat van de initiatieffase vormt een bestuurlijk besluit en een overdrachtsdossier. Wanneer het overdrachtsdossier wordt geaccepteerd door ProRail, werkt zij dit uit tot een aanbestedingsdossier. Daarna wordt er een minitender gehouden, waarmee de aannemer wordt geselecteerd die de onderdoorgang volgens de in het contract meegegeven specificaties gaat ontwerpen en uitvoeren.

Om te komen tot een door ProRail geaccepteerd overdrachtsdossier dient het nodige werk te worden verzet, waarbij wij beseffen dat de railomgeving bijzonderheden met zich meebrengt die voor veel organisaties geen dagelijkse kost zijn.

Wij bieden u hier op alle mogelijke gebieden uitkomst. Van een klein advies tot en met het begeleiden van het volledige proces. Wij hebben de juiste kennis en ervaring in huis en stemmen onze inzet af op uw behoefte en situatie. Zo hebben wij in de afgelopen jaren in nauw overleg met de initiatiefnemers en stakeholders tientallen onderdoorgangen volgens de specificaties van ProRail ontworpen en ingepast. Daarnaast kennen wij de weg binnen de ProRail organisatie goed en beschikken wij over de volledige erkenning om deze werkzaamheden uit te mogen voeren.

De diensten die wij bij onderdoorgangen kunnen bieden, zijn:

 • inventarisatie overwegveiligheid en verbetervoorstellen
 • verkeersstudies
 • inventariseren en afstemmen van eisen bij stakeholders
 • opstellen van klanteisen of CRS
 • opstellen van systeemeisen of SRS
 • inventariseren en uitvoeren van conditionerende onderzoeken:geotechniek, kabels & leidingen, milieu, ecologie, archeologie, NGE, geluid, trillingen
 • inpassing, gebiedsontwikkeling en/of afstemming met omgeving
 • ontwerp (vormgeving, constructief, installaties en informatiesystemen, Systems Engineering)
 • duurzaamheid, 3-D ontwerp en BIM
 • Value Engineering
 • risicomanagement
 • veiligheid
 • grondverwerving, bestemmingsplannen
 • vergunningen
 • kostenramingen, advies over financiering en subsidies
 • contracten (bestek, vraagspecificatie conform UAV-GC)
 • uitvoeringsbegeleiding (toezicht of SCB)
 • onderhoud en Asset Management.
Samen met u werken wij graag aan een betrouwbaar en succesvol projectresultaat, waarbij we snel en efficiënt tot een volledig gedragen overdrac