Triwaco is een integrale modelleer-omgeving voor het opzetten van hydrologische modellen, ontworpen en ontwikkeld voor en door onze waterspecialisten. Zij voeren zelf ook regelmatig modelstudies uit op het gebied van grond- en oppervlaktewater. 

Het opzetten van modellen vindt gestructureerd en reproduceerbaar plaats vanuit de basisgegevens. Die visie was het vertrekpunt voor de ontwikkeling van Triwaco. Alle databestanden die de basis vormen voor de modelinvoer worden in Triwaco op een transparante wijze opgeslagen. Daarnaast wordt de relatie tussen deze databestanden en modelinvoer eenduidig vastgelegd.

Binnen deze  modelomgeving  kunnen we daardoor gestructureerd en vrij eenvoudig modellen opzetten, koppelen, kalibreren en scenario-en effectberekeningen uitvoeren. Met daarbij de mogelijkheid om  op ieder moment de basisdata, invoergegevens en modelresultaten te visualiseren en te bewerken.

Met Triwaco kunnen modellen opgezet en beheerd worden voor:

  • Grondwater (FLAIRS, Imod, MODFLOW-2000 en Seawat)
  • Oppervlaktewater (SOBEK-CF en SOBEK-RR)
  • Onverzadigde zone (FLUZO, MD-Sat en SWAP)

Neem contact met ons op als u meer wilt weten of interesse heeft voor een demo van Triwaco.