In de afvalwatersector is samenwerking het sleutelwoord. Aanleg, gebruik en onderhoud van transportleidingen en rioolgemalen zijn alleen in samenhang optimaal beheersbaar en betaalbaar te maken. 

Samen met gemeenten, waterschappen en stakeholders realiseert Royal HaskoningDHV een goede langetermijnplanning van de infrastructuur. De basis-ingrediënten daarbij zijn goede systeeminformatie en een perfect hydraulisch-dynamisch model. Alles draait om: weten wat je hebt, weten wat je moet doen en weten hoe je systeem presteert. 

Intelligente afvalwateroplossingen

In Nederland is er volop aandacht voor het transportstelsel. Staan we aan de vooravond van grote investeringen door ouderdom van onze systemen en klimaatverandering? Of kunnen we met verstandig assetmanagement en slimme sturing nog jaren door? Omdat er een groeiende behoefte ontstaat aan verbeterde procesinformatie, hebben de afvalwaterspecialisten van Royal HaskoningDHV Aquasuite® FLOW voor afvalwatertransport ontwikkeld. Dit slimme programma zet realtime data uit rioolgemalen om in informatie die continu helder en waardevol inzicht geeft in de feitelijke prestatie van het gehele afvalwatertransportsysteem. FLOW is besparend op investeringen en energie, voorspellend voor onderhoud, inzichtelijk voor beheerders.

Contact

Franc van der Wielen

Director Advisory Group Waste Water

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten