In een waterrijk land zoals Nederland kunnen we niet zonder tunnels, (beweegbare) bruggen, sluizen, keringen, gemalen en verkeerssystemen. Veel van deze objecten zijn gebouwd in de jaren 1960-1980 en naderen eerder het einde van hun (technische) levensduur door de toegenomen verkeersbelasting. Tevens worden er in diverse normen steeds meer eisen gesteld aan machineveiligheid, besturing- bediening en beveiliging (3B) en specifiek cybersecurity.

Het ontwerpen, bouwen, renoveren en onderhouden van deze objecten gebeurt steeds meer multidisciplinair. Royal HaskoningDHV heeft hiervoor specialistische projectmanagers, adviseurs en (Systems-) Engineers in dienst die zowel technisch inhoudelijk cruciale kennis bezitten én als geen ander in staat zijn de multidisciplinaire ontwerpteams te laten samenwerken. Hierbij houden we niet alleen rekening met wet- en regelgeving, maar ook met specifieke eisen en wensen van u als klant, zoals de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) en de Landelijke Bruggen Standaard (LBS) bij Rijkswaterstaat, maar ook de omgevings-, milieu- en duurzaamheidseisen en ambities.

Machineveiligheid

Wanneer u een beweegbare brug, sluis of kering ontwerpt/bouwt, moet u rekening houden met wet- en regelgeving. Zowel bestaande als nieuwe installaties moeten voldoen aan de eisen van de Arbowet. Nieuwe bruggen en delen hiervan (vanaf bouwjaar 1995) moeten voldoen aan de Machinerichtlijn. Om een beweegbare brug, sluis of kering aan de eisen van deze richtlijnen te voldoen, maken we gebruik van onder andere de norm voor bruggen & sluizen NEN 6787:2003. Onze specialisten op het gebied van werktuigbouw, elektrotechniek en industriële automatisering weten hier alles van en kunnen adviseren, berekeningen, testen en toetsen voor u uitvoeren. Ze zijn hiervoor CSME® (Certified Machinery Safety Expert) gecertificeerd en gespecialiseerd in de specifieke voorschriften zoals de Arbowet, SIL niveaus, Risicobeoordeling, NEN-EN-IEC 62061, NEN-EN-IEC 61508, NEN-EN-ISO 12100, ATEX richtlijnen. Daarnaast kunnen wij u helpen en adviseren op gebied van CE-markering.

Besturing, bediening en bewaking (3B)

Steeds meer objecten worden tegenwoordig op afstand vanuit verkeerscentrales bediend. Dit brengt extra complexiteit voor het 3B systeem (besturing, bediening en bewaking) met zich mee. Met name op gebied van machineveiligheid, een routeerbare noodstop maar ook de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van systemen. Onze specialisten hebben hiervoor diverse tools in huis om u te helpen en te adviseren. Bekende methodieken die we standaard in onze toolbox hebben zijn:

  • FMEA of FMECA (Failure Mode Effect & Criticality Analysis);
  • RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety oftewel betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid);
  • RAMSSHEEP (RAMS + Security, Health, Environment, Economics, Politics);
  • FTA (Fault Tree Analysis);• Reliability Workbench.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) en object decompositie op basis van bijvoorbeeld NEN2767-4 is de basis waarmee ons engineeringsproces start.

Cybersecurity

Cybersecurity wordt steeds belangrijker, zeker in het geval van bediening op afstand. Wij werken hierbij veelal op basis van de Cybersecurity standaard voor Industrial Automation & Control Systems (IACS): de IEC 62443-reeks. Maar ook NEN-ISO-IEC 27001 is ons, in het kader van het beveiligen van uw informatie, niet onbekend. Cybersecurity is vanaf de eerste tot de laatste ontwerpfase alsmede in de realisatie-, test- en exploitatiefase integraal onderdeel van de ontwikkeling van het systeem. Hierbij wordt bepaald welke maatregelen (zowel op technisch, als ook op procedureel en organisatorisch gebied) moeten worden genomen om het gehele systeem voldoende secure en weerbaar te maken om uw risico’s op dit gebied tot een acceptabel niveau te reduceren. Desgewenst zijn wij instaat om, voorafgaand aan een renovatieproject een inventarisatie te maken van de kwetsbaarheden en risico’s van de bestaande situatie. Onze specialisten op dit gebied beschikken daartoe over certificeringen zoals GICSP en CISSP.

Ontwerpen

Naast het traditionele gebruik van CAD systemen (2D en 3D) passen wij ook steeds vaker BIM (Bouw Informatie Model) toe. Daarnaast gebruiken we MBSE (Model Based Systems Engineering) om het ontwerp in een model vast te leggen. Dit levert veel voordelen op: verschillende disciplines kunnen in hun eigen taal over het model communiceren, raakvlakken liggen duidelijk vast, aanpassingen en de impact daarvan zijn sneller inzichtelijk en kosten worden bespaard. Wij gebruiken hiervoor Enterprise Architect waarin het model middels SysML wordt vastgelegd. Hierbij werken we vaak met een multidisciplinair team volgens de leidraad SE (Systems Engineering). Ook aan de wijze van samenwerken wordt aandacht besteed. Zo is het werken in Scrum teams een goede methode om snel en stapsgewijs resultaten te bereiken.

JSTD-016

Voor Rijkswaterstaat wordt vaak de processtappen volgens JSTD-016 toegepast voor de verschillende fases in het ontwerpproces zoals vastgelegd in het bekende V-model. Conform het SE-proces voeren we verificatie en validatie uit om te zorgen dat het ontwerp voldoet aan alle eisen (verificatie) en het uiteindelijke object de functie vervuld die u vooraf verwacht (validatie). We rapporteren u daarover, n doen verbetervoorstellen en geven advies met betrekking tot onderhoudsconcepten, risico gestuurd onderhoud en predictive maintenance.