Van start tot sloop is eenvoudige en uniforme uitwisseling van de juiste informatie over uw gebouw van groot belang. Het bespaart tot 15% van de bouwkosten en draagt bij aan kortere doorlooptijden, vermindering van faalkosten en minder verstoring van uw bedrijfsprocessen.

Royal HaskoningDHV creëert voor u een beheersbare informatieomgeving waarin al uw relevante tekeningen, documenten en gerelateerde vastgoedinformatie beschikbaar is. We werken daarbij veelal vanuit een centraal servicepunt, van waaruit we betrokkenen helpen bij het opzoeken, lezen en distribueren van bijvoorbeeld technische en kadastrale informatie over gebouwen.

Wij adviseren u bij het:
 • opstellen van uw informatiseringsplan;
 • vaststellen van uw informatiebehoefte, onder andere ten aanzien van uw wettelijke plichten;
 • kiezen van uw informatiesystemen en de implementatie hiervan;
 • organiseren van uw informatiebeheer: zelf doen, samen doen of uitbesteden?

Wij borgen de kwaliteit bij het:
 • opstellen, implementeren en onderhouden van uw CAD-protocollen;
 • opstellen en implementeren van uw werkprocedures;
 • opstellen van uw overdrachtsprotocollen.

Wij leveren een servicepunt voor het:
 • beheren van tekeningen en technische informatie voor uw projecten en dagdagelijkse beheer;
 • inventariseren, verwerken, structureren en onderhouden van uw vastgoed gerelateerde gegevens- en documentenbestanden;
 • in- en uitchecken van tekeningen;
 • controleren van de kwaliteit van de voor u aangeleverde informatie en tekeningen;
 • beschikbaar stellen van Asset Data en Documenten voor en namens u, en deze up-to-date houden;
 • onderhouden en actualiseren van uw informatiesystemen en de eindgebruikers ondersteunen.