Royal HaskoningDHV levert de volgende diensten op het gebied van technisch assetmanagement:

Wegen

Civiele kunstwerken

 • Beheerplan en Beleidsplan Civiele kunstwerken
 • Risicogestuurd inspecteren
 • Duurzame Waardering Bestaande Kunstwerken / Beslismodel Vervanging Kunstwerken
 • Conditiemeting NEN2767-4
 • Inspecties en onderzoeken
 • Instandhoudingsadvisering
 • Constructieve veiligheid
 • Beheerplan havens
 • Renovatieadvisering / UAVgc

Riolering

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
 • Rioolbeheerplan
 • Kwaliteitsanalyse riolering / prioritering schadebeelden
 • Operationeel Programma
 • Maatregeladvies na inspectie
 • Reliningsadviezen / onderhoudsbestekken
 • Meetplannen mechanische riolering
 • Hemelwater- en aansluitverordeningen
 • Toekennen verhard oppervlak
 • Detachering; ondersteuning bij de klant

Groen

 • Groen beheer-/beleidsplan
 • Groen structuurplan
 • Leidraad bomen
 • Risicogestuurd beheer en onderhoud van groen
 • Advisering prioritering programmering