Heeft mijn gebouw of perceel herontwikkelingspotentie? Het verkrijgen van een antwoord op deze vraag start met een goed marktonderzoek. Royal HaskoningDHV helpt u te bepalen of en in welke omvang er kansrijke functies zijn voor een gebouw of perceel, die passen bij de kenmerken van het object en de vraag vanuit de omgeving.

Royal HaskoningDHV brengt in een marktonderzoek de eigenschappen van een locatie goed in beeld en onderzoekt vervolgens naar welke marktsegmenten nog vraag is en wordt verwacht. Hierbij houden wij onder meer rekening met de economische en demografische ontwikkelingen in de stad en regio, de gemeentelijke beleidsambities en de ontwikkelingen in de vastgoedmarkten in de nabijheid en in de regio. Door onze ruime ervaring op het gebied van retail, leisure, woningmarkt en werklocaties hebben wij vele referenties opgebouwd met marktonderzoek naar verschillende functies.

Een goed marktonderzoek alléén is echter niet voldoende om de uiteindelijke slagingskans van een transformatie te bepalen. Een 6-tal succesfactoren zijn bepalend voor het slagen van een herbestemming van uw pand. Deze factoren hangen samen met:
  • Het traceren van de relevante vraag uit de omgeving;
  • Het vormgeven van een passend programma, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de kenmerken van het gebouw en het perceel;
  • Een sluitende business case, waarbij de onderliggende waarde een afgeleide is van de passende functies en de ingrepen die moeten worden gedaan;
  • Een pragmatische insteek bij omgevingsrecht, waarbij gemeenten soms ruimte zouden moeten bieden voor tijdelijke functies;
  • Highest & Best Use taxatie, dus niet langer rekenen met wat in het verleden gangbaar is, maar juist met wat nu kansrijk is;
  • Een of meerdere partijen die willen en kunnen financieren, exploiteren en verwerven. Immers zonder deze partijen zal er geen nieuwe functie tot stand komen en vindt er geen transactie plaats.

Royal HaskoningDHV heeft zeer veel ervaring met al deze facetten en heeft de kennis om op elk van deze onderdelen een gedegen analyse en deelwaardering te maken. Door het integraal beschouwen van deze facetten neemt de kans van slagen van een herbestemming toe.

Contact

Rinus Vader

Leading Professional Energy Transition

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten