Duurzame mobiliteit is één van de grootste uitdagingen wereldwijd. Het aanbod in modaliteiten groeit en de verschillen tussen persoonlijk en openbaar vervoer vervagen door de komst van onder andere zelfrijdende auto’s, OV-fiets, deelauto’s en bestuurderloze busjes. Met het samenbrengen van onze hoogwaardige kennis op gebied van openbaar vervoer, fiets, voetgangersstromen, verkeersveiligheid, verkeerskundig ontwerp en verkeersgedrag werken we samen met u aan een duurzame toekomst.

Verkeerskundig ontwerp is meer dan toepassen van richtlijnen

Een integraal verkeerskundig ontwerp vinden wij essentieel voor een kwalitatief hoogwaardige en veilige leefomgeving waarin duurzame mobiliteitsoplossingen zoals elektrisch rijden en fietsgebruik kunnen worden geïmplementeerd. Op deze manier kan een bereikbare, economisch aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving worden gerealiseerd.

Verkeersveiligheid: aanpassingen in regelgeving, verkeersveilig gedrag en infrastructuur nodig

Met het toenemen van het verkeer, vooral in en rond steden, wordt verkeersveiligheid steeds belangrijker. Het verbeteren van verkeersveiligheid vraagt om een goede afstemming van maatregelen op het gebied van infrastructuur, voertuigen en menselijk gedrag. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de e-bike en rijtaakondersteunende systemen, vragen om aanpassingen in regelgeving, verkeersveilig gedrag en infrastructuur.

Hoe kunnen fietspaden bijdragen aan het verminderen van ongevallen met e-bikes? Welke aanpassingen zijn er nodig aan de (snel)wegen door de komst van (semi) zelfrijdende auto’s? Onze verkeersveiligheidsexperts houden zich dagelijks bezig met deze vraagstukken. Op internationaal, nationaal en regionaal niveau geven wij advies op gebied van gedragsbeïnvloeding, verkeerseducatie, verkeersveilig ontwerp, beleidsevaluatie en invloed van verkeersmanagement op reis- en rijgedrag.

Gedragsbeïnvloeding bewust en onbewust

Gedrag van weggebruikers wordt enerzijds bepaald door hoe de wegen zijn ingericht, de functionaliteiten van voertuigen en wet- en regelgeving. Anderzijds bepaalt de weggebruiker zijn of haar gedrag uiteraard zelf, op basis van sociale norm en culturele achtergrond. Ons team verkeerspsychologen onderzoekt dit gedrag. Hoe inrichting van wegen, het functioneren van voertuigen en wet- en regelgeving ertoe leiden dat weggebruikers gewenst gedrag vertonen. We geven adviezen hoe de weg in te richten zodat de inrichting de gebruiker verleid tot veilig gedrag. Ook analyseren we veranderingen in gedrag als gevolg van intelligente voertuig systemen. Hoe je met deze systemen ervoor zorgt dat de veiligheid verbetert. We ontwikkelen gedragsinterventies, waarbij we de kwaliteit toetsen en de effecten evalueren. Ook trainen we instructeurs voor de uitvoering van interventies.

Toegevoegde waarde van fietsen

De fiets – in al zijn gevarieerde verschijningsvormen – kan een constructieve bijdrage leveren aan verschillende uitdagingen, zoals bereikbaarheid, economische groei, milieu en volksgezondheid. Investeringen in fietsgebruik leveren vaak zelfs meer op dan gangbare alternatieven. Dit geldt zowel voor u als klant als voor de hele samenleving. Onze specialisten op gebied van fietsmobiliteit opereren op strategisch, tactisch en operationeel niveau van project- en procesleiding, gericht beleid, strategische visies en voldoende financiële middelen, tot fietsstimulering met gedragsmaatregelen tot ontwerp van comfortabele fietsroutes, stallingen en aansluitingen op andere modaliteiten.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer speelt een essentiële rol in de verplaatsing van grote groepen mensen. Met vervoersmodaliteiten zoals trein, metro, tram, bus en lightrail is er een groeiende keuze uit mogelijkheden om openbaar vervoer vorm te geven. Oplossingen vragen daarbij om een integrale kijk op de vervoersvraag en de beschikbare infrastructuur, zoals rail, stations en wegen. Met Mobility as a Service (MaaS) vervaagt de grens tussen openbaar en privaat vervoer. Onze OV-specialisten denken volop mee met nieuwe initiatieven en manieren om bijvoorbeeld openbaar vervoer meer op maat te maken, zoals voor inwoners van afgelegen gebieden en mensen met een mobiliteitshandicap.

Contact

Cathelijne Hermans

Associate Director Sustainable Transport

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

RHDHV Optimising people flows Nederland