In projecten met impact op de omgeving bieden de omgevingsmanagers van Royal HaskoningDHV met tactische en strategische advisering passende oplossingen voor zowel uw project als de stakeholders en de omgeving. Met ons stakeholdermanagement bouwen wij oprecht aan vertrouwen bij de stakeholders, altijd oog houdend voor de projectbelangen en de belangen van de omgeving.

Hiermee zorgen we voor intern en extern draagvlak voor de oplossing op maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau. Met als doel de haalbaarheid te borgen, goede relaties in de omgeving te onderhouden en een betere uitvoerbaarheid van uw project.

Resultaten van strategisch omgevingsmanagement:

 • Draagvlak bij stakeholders die de impact van een project ervaren
 • Oplossingen die gedragen en gesteund worden op maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau
 • Inzicht in waardevolle meekoppelkansen en win-win-situaties
 • Benutten van alle beschikbare kennis en ervaring
 • De benodigde procedures worden zo efficiënt mogelijk doorlopen
 • Geen of minder bezwaar of beroep ingediend tegen vergunningprocedures
 • Een sneller en soepeler project met minder vertragingen en minder kosten

Waarom kiest u voor ons?

De strategisch omgevingsmanagers van Royal HaskoningDHV zijn vol passie voor het vakgebied, met veel kennis van en ervaring met de multidisciplinaire context van civieltechnische projecten. Ruime ervaring is aanwezig in complexe projecten in de stedelijke omgeving en in gebiedsinrichting, droge en natte infrastructuur, en vergunning- en m.e.r.-trajecten voor industriële opdrachtgevers. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij de Noord/Zuidlijn, Ruimte voor de Lek en de Brabantse Delta. Onze advisering strekt zich uit van het opzetten en implementeren van omgevingsstrategieën tot vergunningenmanagement.

Breed scala aan opdrachtgevers

Onze omgevingsmanagers werken voor een breed scala aan opdrachtgevers waaronder diverse overheden, waterschappen, private partijen, aannemers, NGO’s en opdrachtgevers in de farmaceutische industrie, food & beverage, olie & gas, proces- & chemische industrie.

Strategisch omgevingsmanagement heeft haar waarde in alle fasen van een project. Wij zijn u graag van dienst met:

 • Opzetten en uitvoeren van strategisch omgevingsmanagement
 • Omgevingsanalyse / stakeholderanalyse
 • Gedegen kennis van (nieuwe) wetgeving
 • Aanbestedingsstrategieën
 • Vergunningenmanagement
 • Strategisch participatie- en communicatie advies met gevoel voor wat er speelt
 • Conditionering zoals coördinatie kabels en leidingen, flora en fauna en bodemkwaliteit

Ook in de anderhalvemetersamenleving gaan wij digitaal door. In onderstaande video laat collega Willem Smink zien hoe wij voor de aanpassing van het Markdal bij Breda een digitaal platform ontwikkelden. Zo kunnen alle betrokkenen blijven participeren in het project en hun opmerkingen en meningen delen met het projectteam.