Een waardetoevoegend MVO-beleid begint bij een weloverwogen strategische oriëntatie. Hoe beïnvloeden duurzaamheidsontwikkelingen uw strategie? Hoe incorporeert u deze ontwikkelingen in uw strategie, of vice versa, welke duurzaamheidsissues zijn verbonden aan uw strategie? Nieuwe producten brengen soms nieuwe onderwerpen met zich mee, terwijl uw geografische strategie kan leiden tot onverwacht nieuwe duurzaamheidsaspecten. Royal HaskoningDHV begeleidt u bij het verbinden van uw strategie met uw MVO-beleid en het samen bepalen van de belangrijkste MVO-issues.

Aan elke onderneming zijn talrijke maatschappelijke aspecten verbonden, variërend van dierenwelzijn tot klimaat, van medewerkertevredenheid tot luchtemissies. Maar hoe bepaalt u welke daarvan het belangrijkste zijn en hoe u deze op een passende wijze in uw strategie kan incorporeren, zodat er sprake is van een coherente en voor de buitenwereld herkenbare MVO-strategie. Wij helpen veel ondernemingen bij deze vragen.

Daartoe verkennen we eerst met u de aard van uw ondernemingsactiviteiten. Waar hebben deze de meeste maatschappelijke impact? We kijken ook wat vergelijkbare bedrijven als MVO-onderwerpen benoemen. Uiteraard nemen we tevens verwachtingen van klanten, aandeelhouders, banken, medewerkers en leveranciers in beschouwing. Bijvoorbeeld door eens systematisch te kijken naar RFP’s van klanten; welke wensen op het gebied van MVO worden daarin verwoord? En waar zijn op uw aandeelhoudersvergadering wellicht vragen over gesteld? Verbinden uw kredietverstrekkers eisen aan uw beleid, of honoreren ze misschien wel goede MVO-prestaties met rentearrangementen? Ideeën en wensen van medewerkers verkennen we vaak met een enquete via intranet en een aantal diepteinterviews. Zo ontstaat een duidelijk beeld van onderwerpen die u en uw stakeholders van belang achten voor uw bedrijf: de MVO-kernthema’s.

In onze beleving kenmerkt een goed MVO-beleid zich vervolgens door een concentratie op enkele weloverwogen gekozen hoofdthema’s. Deze zijn, gezien de aard van uw activiteiten, herkenbaar en plaatsbaar voor uw stakeholders. Dit zijn de thema’s waarop uw onderneming het verschil kan maken. Samen met u ontwikkelen we programma’s die uw prestaties op deze gebieden systematisch verbeteren. Uiteraard baseren wij ons bij deze strategische oriëntatie en issuebepaling op internationaal aanvaarde standaarden, zoals de ISO 26000 en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative.


Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht