De vernietiging van het PAS

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De impact van deze uitspraak strekt ver: de Raad van State acht de onderbouwing van het PAS in strijd met de eisen uit het Europese natuurbeschermingsrecht.

Het lijkt erop dat Nederland daardoor op slot zit. Voor elke stikstofbijdrage in een Natura 2000-gebied is immers weer een vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. En dat kan de provinciale overheid alleen als u als bedrijf vooraf de zekerheid geeft dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast.

Ontwikkelen in beleid en wetgeving

Sinds deze uitspraak is er het nodige gebeurd in Nederland. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken:

  • Door de rijksoverheid zijn veel maatregelen getroffen met betrekking tot het vlottrekken van de woningbouw en nationale (infra)-projecten.
  • De gezamenlijke provincies hebben in december 2019 de provinciale beleids- en rekenregels salderen gepubliceerd.
  • Op 1 januari 2020 is de Spoedwet aanpak stikstof in werking getreden.
  • Op 24 april 2020 is er een kamerbrief van de minister LNV gekomen over de structurele aanpak stikstof.

Maar is er al (zicht op) een concrete oplossing voor industriële activiteiten? Wat betekent dit voor eerdere PAS-meldingen, uw concrete bedrijfsinitiatieven, de continuïteit van uw bedrijf en uw plannen en wensen op lange termijn? Zit de besluitvorming nog steeds op slot? Wat kan er wel en hoe pakt u dan aan?

Webinar Stikstof voor Industrie van 20 mei 2020

Na eerdere PAS-bijeenkomsten in Amersfoort hebben wij op 20 mei 2020 een webinar georganiseerd waarin wij zijn ingegaan op bovenstaande vragen. Onderwerpen die aan bod kwamen in dit Webinar:

  • De stand van zaken op gebied van beleid en wetgeving.
  • Intern en Extern Salderen.
  • Feitelijke gerealiseerde versus de vergunde capaciteit.
  • De referentiesituatie (waar heeft u misschien recht op?).
  • De Ecologische Beoordeling.
  • De ADC-toets.

Klik hieronder om de opname van dit Webinar te bekijken.


De presentatie van het Webinar kunt u hier downloaden.

Download presentatie

Wilt u op de hoogte blijven van andere webinars en bijeenkomsten die wij organiseren, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

De ontwikkelingen volgen elkaar nog steeds op en het blijft zo dat er per situatie gekeken moet worden wat de mogelijkheden voor u zijn en welke aanpak u verder brengt. Voor vragen kunt u contact met Robin Wagenaar of Peter Schils opnemen.