Miljoenen mensen begeven zich ‘s ochtends in het verkeer. Hoe die reis verloopt, verschilt per land en per stad. Overal waar de welvaart groeit, neemt de mobiliteit toe. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van steden, de veiligheid op straat en de leefbaarheid van de omgeving. Veel steden zien de verkeersdruk toenemen en daarmee de files, ongelukken, vervuiling en andere ongemakken. Dit levert dilemma’s op. Zo kan het oplossen van files ten koste gaan van de leefomgeving, terwijl het verhogen van de veiligheid de doorstroming belemmert. Prioriteiten verschillen per stad, afhankelijk van de economische ontwikkeling. In iedere stad waar we actief zijn, ontwikkelen we innovatieve verkeersoplossingen die bijdragen aan de juiste balans tussen een bereikbare en leefbare stad.

Integrale netwerkbenadering

In dit complexe verkeersdomein voelt Royal HaskoningDHV zich thuis. Wereldwijd ondersteunen we onze publieke en private opdrachtgevers in het slimmer en duurzamer organiseren van mobiliteit.

Welke mobiliteitsvraagstukken u ook bezighouden, grote kans dat ze uniek zijn. Een complex samenspel van historische, culturele en economische ontwikkelingen. We bieden maatwerk vanuit een multidisciplinaire, integrale aanpak. Een combinatie van kennis, ervaring en technologie die we op ieder aspect van uw mobiliteitsketen kunnen toepassen. Van het slimmer benutten, beheren en vernieuwen van uw bestaande infrastructuren tot het optimaliseren van openbaar vervoersnetwerken en stations.

Verkeersmanagement maakt het mogelijk de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de verkeersdoorstroming in steden optimaliseren, de verkeershinder tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk beperken en de veiligheid verbeteren. Om de juiste aanpak van uw knelpunt te kunnen bepalen, maken wij naast onze uitgebreide expertise en ervaring, gebruik van netwerkanalyses en simulatiemodellen. Hiervoor
werken we onder meer met Aimsun (statisch, mescoscopisch en simulatie in één modelomgeving).

Onze verkeersmanagementoplossingen hebben hun waarde inmiddels wereldwijd bewezen. Wij bieden toekomstgerichte oplossingen voor de steeds meer toenemende verkeersdruk, die we tevens kunnen laten aansluiten op uw bestuurlijke doelstellingen zoals het reduceren van CO2 uitstoot. Hierdoor kunt u op de beste manier inspelen op actuele verkeersproblematiek en wordt uw bestaande infrastructuur optimaal benut.