Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk expert die u strategisch, tactisch én operationeel kan ondersteunen in het optimaliseren van stations en stationsomgevingen met speciale aandacht voor de dagelijkse reisbeleving.

Het ideale station is een multifunctionele ruimte die een centrale positie vervult in de vervoersketen. Grote stromen reizigers, bezoekers en goederen worden hier feilloos verwerkt. Er bevinden zich tal van moderne faciliteiten die inspelen op sociale en commerciële kansen. Bovendien sluit het station naadloos aan bij andere vormen van vervoer en omliggende woon-, werk- en winkelcentra. De complexiteit van dit ideaal zit vooral in het succesvol verenigen van al deze functies. Dat begint met het verenigen van de kennis en kunde van alle betrokken (bouw)partijen.

Onderlinge samenhang

In een snel veranderende wereld is een station nooit af. Iedere ingreep heeft weer invloed op de samenhang van de totale stationsprestatie. Het aanpassen van zo’n complexe, publieke ruimte vereist ook een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met één centrale focus: het verbeteren van de dagelijkse reisbeleving. In de traditionele aanpak worden planvorming, ontwerp, realisatie en beheer verdeeld over verschillende partijen. Daardoor kunnen individuele belangen en agenda’s elkaar dwarszitten en wordt er te weinig geprofiteerd van elkaars kennis en kunde. Dit kan beter.

Verantwoordelijkheid

Een gezamenlijke, integrale aanpak schept ruimte voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Als doorgewinterd stationsspecialist zijn we ervan overtuigd dat het integreren van expertise en verantwoordelijkheid grote winst oplevert voor zowel reizigers, opdrachtgevers als architecten en aannemers. Die winst vertaalt zich in een hogere kwaliteit en snelheid en verminderde kosten, risico’s en overlast. Dat wij niet de enige partij zijn die hier de voordelen van inziet, blijkt wel uit het toenemende aantal Design & Construct-contracteringen op de markt.

Optimalisatie van bestaande stations

De grootste stations in Nederland zijn klaar voor de toekomst. De focus moet nu liggen om ook de kleine en middelgrote stations toekomstbestendig te maken. Door het groeiende aantal reizigers worden de komende jaren steeds hogere eisen gesteld aan capaciteit, veiligheid, beleving en voorzieningen. Dit vereist een goed inzicht in de specifieke context, de uitdagingen en wensen van de opdrachtgever, de reiziger en de overige belanghouders. Naast het ontwikkelen van de beste oplossingen is het handig om de effecten van iedere ingreep vooraf in beeld te brengen, zodat de overlast tot een minimum beperkt wordt. Dit alles vraagt om een slimme regie op het proces, de organisatie, uitvoering en stroomlijning van het stationsproject.

Partner in co-creatie

Royal HaskoningDHV heeft meer dan 100 jaar ervaring in en rond het spoor. Omdat een station nooit sluit, weten we als geen ander wat het betekent om te (ver)bouwen met ‘de winkel open’. Onze stationsexpertise strekt zich uit van wayfinding en transfer solutions tot stationsinrichting en veiligheid en van parkeeroplossingen tot stakeholdersmanagement. Door onze brede expertise in te zetten in een geïntegreerde bouworganisatievorm of tijdens de optimalisatie van bestaande stations, bieden we de meeste toegevoegde waarde. Samen met bouwpartners vormen we dan een slimme coalitie om tot succesvolle, kosteneffectieve en duurzame stationsverbeteringen te komen.