Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bestaat bij de waardering door stakeholders. Kent u de (impliciete) verwachtingen van uw stakeholders eigenlijk? Slaagt u erin om aan hun verwachtingen te voldoen, of deze zelfs te overtreffen? Royal HaskoningDHV ondersteunt veel bedrijven bij het opzetten en organiseren van stakeholderdialogen, zowel intern met uw eigen personeel als extern met klanten, investeerders, leveranciers en maatschappelijke organisaties. 

Als onderneming hebt u invloed op de belangen van velen. Denk aan klanten, investeerders, maatschappelijke organisaties, medewerkers en leveranciers. Al deze partijen hebben verwachtingen en wensen ten aanzien van het sociale en milieubeleid van uw onderneming. Het is voor u van groot belang deze verwachtingen goed te kennen. 

Verwachtingen achterhalen

Dat begint bij het aangeven wie of welke organisaties u als stakeholder (vertegenwoordiging) aanmerkt. Is dat bijvoorbeeld elke klant of alle aandeelhouders? Of maakt u daarin een selectie? 

Vervolgens is de vraag hoe u die verwachtingen van deze stakeholders achterhaalt. Soms kan dat door middel van een (online) enquête, maar voor andere stakeholders is een diepte-interview gepaster. 

Géén eenmalige oefening

Het ontwikkelen van een goede stakeholderdialoog is niet vrijblijvend; op elke vraag die u aan een stakeholder stelt, kunt u een wedervraag verwachten. 

Daarnaast is het geen eenmalige oefening, maar iets dat u in de reguliere communicatie die u met stakeholders heeft, kunt integreren. Voert u jaarlijks relatiegesprekken met uw grootste klanten? Agendeer daarin dan voortaan ook duurzaamheidsonderwerpen. Op die manier zorgt u voor werkelijke structurele integratie.

Stakeholderbijeenkomsten

Ook kunt u besluiten met in- of externe stakeholders stakeholderbijeenkomsten te organiseren. In stakeholderbijeenkomsten kunt u daadwerkelijk met een groep stakeholders in gesprek gaan. Royal HaskoningDHV organiseert en faciliteert stakeholderbijeenkomsten voor verschillende ondernemingen.

Bij al deze aspecten kunnen wij u uitstekend van dienst zijn. We hebben daarvoor ook veel materiaal beschikbaar, zoals:
  • Online stakeholder enquêtes
  • Gespreksleidraden
  • Criteria voor de selectie van stakeholders
  • Facilitatieformats voor stakeholderdialogen

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht